reklama

Houbaři, pozor na zmije! Víte, jak se máte při uštknutí zachovat?

V posledních letech uštknutí člověka zmijí obecnou vzrůstá. Stojí za tím pravděpodobně počasí i větší pohyb lidí venku. Každoročně se jich aktuálně objeví hned několik desítek. Letos je to podle Toxikologického informačního střediska již však dokonce až o třetinu více než vloni. Je proto více než záhodno, osvěžit si své povědomí o první pomoci po uštknutí zmijí.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu uštknutí zmijí, je více než dobré, aby si člověk ozřejmil poskytnutí první pomoci v těchto případech (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Pravděpodobnost uštknutí sice stále není moc veliké, ale přece jen, kdo je připraven, není překvapen. Zvlášť, když nikdy nemůžete vědět, komu se to může stát, a třeba to budete právě vy, kdo ji při pohodové procházce vyplaší. Ke kousnutí sice dochází pouze v obraně, ale k čemu vám toto poznání je, jestli k němu už jednou dojde. Nejvíce ohroženou skupinou jsou přitom především malé děti, staří lidé a alergici, pro něž takové uštknutí vylekané zmije, může být i smrtelné.

Hadi nejsou však pouze nebezpečnění. Pomožte přírodě a postavte hadník - líhniště pro hady. 

Pravděpodobnost uštknutí není sice moc velká, ale v posledních letech počty uštknutí poměrně narůstají
Pravděpodobnost uštknutí není sice moc velká, ale v posledních letech počty uštknutí poměrně narůstají (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Jak ale poznat, že došlo k zmijímu kousnutí? 

K prvním příznakům kousnutí zmijí jsou dvě malé ranky, které posléze získají nafialovělý lem. Stav doprovází také bolest v místě poranění. Pokud je v rance jed, dochází v místě k otoku se středovým bledým místem. Otok přitom dosahuje svého maxima do 48 hodin po uštknutí. Pokud je průběh mírný, otoky začnou ustupovat za 3 až 4 dny.

V jiném případě otečou i uzliny ve spádové oblasti a později se pak mohou objevit i vážné komplikace spojené s výrazným otokem, dechovými obtížemi a infekcí v ráně.

Noha s kousnutím od zmije
K prvním příznakům kousnutí zmijí patří dvě malé ranky, které posléze získávají nafialovělý lem (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Systémové projevy uštknutí zmijí

Systémové reakce jsou spojeny s enzymy a lokálním účinkem jedu. Systémová otrava se u zdravého člověka vyskytuje naštěstí pouze vzácně, protože se v reálu do těla povětšinou dostává jen malé množství jedu, které nedosahuje velikosti smrtící dávky. Střední a vážnější otravy se projevují nevolností, zvýšenou teplotou, bolest břicha, průjmem, zimnicí, žízní a pocením.

K těm nejzávažnějším projevům otravy dochází většinou u oslabených jedinců, tedy především u alergiků. Tělo zdravého člověka si s lehkými příznaky obvykle umí poradit. Z otravy hadím jedem se obvykle dostane během několika dní. Pokud však dojde k anafylaktické reakci, je nutné jednat okamžitě. 

V lese na nás nečíhají pouze hadi, ale také klíšťata. Chraňte se přírodními repelenty.

Anafylaktická reakce po uštknutí zmijí

Anafylaktická reakce je spojena s rychlým poklesem tlaku, zrychlením srdeční akce, tedy i se zrychleným pulsem, výsevem studeného potu, modravým zbarvení kůže a v těch nejzávažnějších případech může dojít také k šoku a k poruše vědomí. U alergiků navíc hrozí navíc generalizované otoky, které jsou nejvýraznější v oblasti rtů, jazyka a tváří.

Žena poskytující první pomoc muži v bezvědomí
Anafylaktická reakce představuje život ohrožující stav, který je nutné okamžitě řešit. Volejte rychlou záchrannou službu (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

První pomoc po uštknutí zmijí

Po uštknutí zmijí je v prvé řadě důležité znehybnit danou končetinu, aby svalová činnost situaci ještě více nezhoršovala, tedy nepodporovala vstřebávání jedu do krve. Vhodná je přitom i volná bandáž končetiny k tělu a celkové znehybnění zraněného. Postižený by měl ideálně v klidu ležet a uštknutá končetina by měla volně viset vedle těla. Důležitá je rovněž i psychická podpora uštknutého, aby nepanikařil. V případě, že máte po ruce i dezinfekci a sterilní krytí, použijte ji. Pokud to situace umožňuje, přiložte na místo uštknutí studený obklad, který nejenže zmírní otok, ale zároveň i zpomalí další vstřebávání jedu do těla. Pokud nedojde k rozvoji otravy do systémové podoby, je možné postiženému podat i chladné nápoje.

Bandážování kotníku elastickým obinadlem
Po uštknutí zmijí je dobré provést volnou bandáž (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Uštknutého co nejrychleji dopravte do nemocnice. Volejte proto záchrannou službu, čili číslo 155. V případě uštknutí hadem je u nás dokonce k dispozici konzultační služba Toxikologického informačního střediska, které najdete na telefonním čísle: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Co v žádném případě v rámci první pomoci nedělat?

V žádném případě končetinu nezaškrcujte. Zaškrcením postiženého místa si jen ublížíte a nezabráníte tím ani v šíření jedu. Místo uštknutí také nikdy nerozřezávejte, nevysávejte, nevyplachujte, nevymačkávajte, ani nějak jinak specificky neošetřujte. Nehoňte ani hady kvůli identifikaci.

Zmije evropská
V žádném případě po uštknutí nehoňte hady, kvůli jejich identifikaci (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Jak se stravovat při potravinové alergii:

TIP:

Rádi houbaříte? Pozor na jedovaté houby. Podívejte se na nejčastější příznaky otravy houbami.

 

Publikováno: 8. 9. 2021, Autor: Adriana Dosedělová, Profil autora: Adriana Dosedělová