reklama

Použitý kuchyňský olej zpracujte ekologicky

Proč je důležité správně sbírat kuchyňské oleje? Vylévání použitého kuchyňského oleje do kanalizačního systému představuje velkou environmentální zátěž. Dochází tím k poškozování chodu čistíren odpadních vod, ovlivnění kvality povrchových i spodních vod a kontaminaci pitné vody.

Použitý kuchyňský olej je nutné zlikvidovat ekologicky, do odpadu v žádném případě nepatří!

Vylévání olejů a tuků do kanalizace může způsobit ucpání odpadního vedení. V takovém případě se pro čištění používají vysoce účinné chemikálie, čímž se do odpadních vod dostávají další škodlivé látky. Je tedy v zájmu všech, aby se tato vysoká zátěž pro životní prostředí co nejrychleji snížila. Pro zajímavost uvádíme, že 1 litr oleje může znečistit až několik tisíc litrů vody.

„Novelou vyhlášky ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů č. 321/2014 Sb., došlo k zavedení sběru jedlých olejů v obcích od 1. ledna roku 2020.“
Po použití olej přelijte do nádoby k tomu určené
Po použití olej přelijte do nádoby k tomu určené (Zdroj: MEVA-TEC s.r.o.)

Kam s použitým kuchyňským olejem?

Z pohledu ochrany životního prostředí je důležité, aby sběr a manipulace s použitými jedlými oleji a tuky byl realizován pomocí určených zařízení a vybavení. Použité oleje a tuky, ať už v domácnostech nebo restauračních zařízeních, jednoduše přeléváme do příručních nádob, popřípadě do PET lahví. Po naplnění a uzavření přenášíme nádoby a lahve k velkoobjemovým sběrným nádobám umístěných na sběrném dvoře, kontejnerovém stanovišti či parkovištích.

Pro likvidaci oleje jsou určené dva typy nádob
Pro likvidaci oleje jsou určené dva typy nádob (Zdroj: MEVA-TEC s.r.o.)

Podle druhu této nádoby olej vléváme přímo do nádoby nebo vkládáme v řádně uzavřených PET lahvích. Společnost Meva je dodavatelem obou těchto řešení. Pro přímé vlévání oleje je využíváno přenosných nádob různých objemů vybavených sítkem pro nalití oleje. Olej je pak vléván do nádoby na svoz, jež je vybavena vnitřní nádobou pro přímé vlévání oleje. Druhým způsobem je pak využití PET lahví vhazovaných do velké nádoby či plastové dvoukolové nádoby, která je opatřena víkem s vhozem.

Olej můžete vyhodit buď v uzavřené nádobě
Olej můžete vyhodit buď v uzavřené nádobě (Zdroj: MEVA-TEC s.r.o.)
... nebo ho přelijte do nádoby k tomu určené
... nebo ho přelijte do nádoby k tomu určené (Zdroj: MEVA-TEC s.r.o.)

Společnost Meva, která je dodavatelem dvou druhů sběrných nádob, radí:

  • Vychladlý olej nalijeme do PET lahve a poté vhodíme do nádoby určené pro sběr jedlého oleje.
  • Vychladlý olej nalijeme do nádoby, přeneseme k nádobě pro to určené a olej vlijeme přímo do nádoby.

Recyklace a uplatnění

Použité kuchyňské oleje jsou považovány za cenný materiál, jelikož je lze recyklovat a použít při výrobě biologických paliv, popř. pro použití v bioplynových stanicích. Je tak vhodné je třídit již doma a tím rovněž zamezovat, aby se tyto oleje dostávaly do kanalizace, kterou ucpávají, snižují kvalitu vody a mohou poškodit čisticí stanice.

Mezi hlavní odběratele recyklovaných olejů patří především subjekty petrochemického průmyslu, které jej využívají jako vstupní surovinu při výrobě nafty či leteckého paliva. Dále jsou pak recyklované tuky využívány v chemickém a kosmetickém průmyslu.

Svoz olejů a tuků

Svoz použitých olejů existuje například pro velkokapacitní kuchyně, vývařovny a jiné gastro provozy. V takových zařízeních je využíváno tzv. lapačů tuků, které fungují na oddělování tuků od vody, tedy tzv. sedimentačního principu. Pro sebrané oleje v nádobách přijede sběrné vozidlo a sebrané tuky odveze pro další shromažďování a procesování.

Tento proces je ale nevhodný pro domácnosti, které vyprodukují jen malé množství tuků. Pro sebrané oleje z domácnosti by tak měli být umístěny speciální velkoobjemové nádoby pro sběr použitého oleje v obcích a městech. Každý svoz je pro obce a města další nákladovou položku. Dle ministerstva však zpracovatelské firmy odvážejí olej zdarma a v některých oblastech za něj obcím i platí.

Zdroj informací: MEVA-TEC s.r.o.

Publikováno: 19. 11. 2022, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce