reklama

Kdy je květná neděle, jaké se k ní pojí zvyky?

Květná neděle bezprostředně předchází pašijovému týdnu, nebo také svatému týdnu, jak se někdy týden před Velikonoci nazývá. Květná neděle je poslední nedělí postního období, které předchází Velikonocům. V tento den si lidé připomínají slavnostní příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Jeho příznivci ho vítali palmovými ratolestmi. V našich končinách bychom se s palmou jen těžko setkali, proto byly palmové listy nahrazeny kočičkami nebo zeleným proutím. V tento den se v kostelích kočičky světí, podle pověr mají magickou moc.

i (Zdroj: Depositphotos.com)
Kočičky nahradily palmové ratolesti (Zdroj: Depositphotos.com)

Květná neděle, tradice a zvyky

Na květnou neděli přijel Ježíš Kristus do Jeruzaléma a lid a jeho stoupenci ho nadšeně vítali zpěvem a máváním palmovými ratolestmi. Věřící si pak tuto událost každoročně připomínají.

Protože v našich zeměpisných šířkách by se naši předkové s palmou jen sotva setkali, tak byly palmové ratolesti nahrazeny nám bližšími kočičkami. Ty navíc v období před Velikonoci vykvétají. V některých krajích postačily dokonce jen zelené proutky, třeba z vrby. Kočičky a proutky pak lidé nosili na květnou neděli do kostela na bohoslužbu, kde je farář posvětil. Tyto proutky v sobě navíc skrývají symbolický význam – života, naděje a vítězství.

Následujícím dnem pašijové týdne je modré pondělí.

Kytička kočiček
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Kočičky posvěcené na květnou neděli mají podle pověr čarovnou moc

Čarovná moc posvěcených kočiček

Mimo křesťanské tradice v tomto zvyku můžeme vypozorovat i pohanské rituály a pověry. Posvěcené kočičky totiž měly neobyčejnou moc a sílu.

Posvěcené kočičky měly do stavení přinést štěstí, ochránit dům i jeho obyvatele před zlými temnými mocnostmi. Podle pověr měly léčivou sílu, a tak se rozdrcené posvěcené kočičky dávaly pít s vodou nemocným lidem i dobytku.

Další léčivou moc měla samotná posvěcená kočička, kdo ji celou spolkl, byl celý příští rok ochráněn před bolestmi v krku.

Posvěcený proutek zapíchnutý do rohu pole měl zajistit dobrou úrodu. Ve staveních se posvěcené ratolesti umisťovaly za trám nebo do rohu svatých obrázků. Jejich magická moc tak ochraňovala stavení před nepřízní počasí – blesky a krupobitím.

Vajíčka ve věnečku z kočiček
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Kočičky k Velikonocům neodmyslitelně patří. Ať už umístěné do vázy nebo v různých aranžmá

Slavnosti sněženek

V Polabí se v tento den držela slavnost s názvem Slavnost sněženek. Dívky se v tomto období setkávaly, zdobily si vlasy věnečky nebo kytičkami ze sněženek a volily mezi sebou tu nejkrásnější.

Sněženky ve sněhu
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Při slavnostech sněženek, konaných v tyto dny, volily mezi sebou dívky tu nejkrásnější

Tento zvyk inspiroval i Bohumila Hrabala a pojmenoval podle něj jednu ze svých nejznámějších knih, Slavnosti sněženek.

Publikováno: 14. 4. 2019, Autor: Andrea Drobílková, Profil autora: Andrea Drobílková