reklama

Budování zahrady

Pan Halama provádí diváky Receptáře vybudovanou zahradou a ukazuje jednotlivé prvky zahradní architektury.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.
Ing. Petr Halama vysvětluje, jak je možné vybudovat zahradu i ve svažitém terénu. Materiál potřebný pro navršení a úpravy terénu byl získán přímo z pozemku a to vybudováním jezírka. Získaná zemina byla následně použitá pro potřebnou úpravu terénu, nebylo tedy nutné nákladně navážet materiál z jiných zdrojů. Jezírko je vytvořené tak, aby bylo samočistící a to jenom díky vlastním schopnostem přírody. Na jezírko navazuje příjemná terasa a vzrostlé stromy a zákoutí samotné zahrady.

Publikováno: 23.11.2007, Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.