reklama

Zahradní jezírko a jak o něj pečovat

Pan Fišer provádí diváky svoji zahradou, na které vybudoval zahradní jezírko, kde chová ryby a pěstuje lekníny.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.
Pan Miloslav Fišer se může pochlubit svým jezírkem, které si sám vybudoval na své zahradě. Nejprve si nastudoval co nejvíce z různých pramenů a pak se pustil do práce. Z dnešního pohledu by samozřejmě dnes spoustu věcí udělal jinak. Pracoval by více s různými výškami dna a věnoval by více pozornosti okrajovým částem jezírka. Díky tomu, že nasadil do jezírka ryby, těžko se udržuje voda čistá. Rozhodl se proto vodu čistit kyslíkem. Žene do jezírka kompresorem vzduch přes ponorný chrlič. Na zahradě je rozmístěna spousta kamení , které posbíral po okolí a za pomoci mechanizace je dopravil na zahradu. Lekníny v jezírku jsou zasazeny pomocí staré plastové popelnice. Tu naplnil substrátem a do něho zasadil lekníny. S popelnicí pak zajel do jezírka a tam ji postavil tak, aby její okraje byly pod vodou a nebyly vidět.

Publikováno: 1.9.2006, Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.