reklama

Pojistit si své zdraví není nikdy prodělečné

Pojištění zdraví lidé často podceňují a říkají si, že jim nemůže nic stát. Opak je ale pravdou, protože nikdy nemůžeme dopředu vědět, zda za nejbližším rohem na nás nečíhá úraz, který nám znemožní pracovní výdělek třeba i na několik měsíců. Investovat proto do svého zdraví takovým způsobem znamená myslet progresivně a dopředu a počítat i s nenadálými situacemi, do kterých se můžeme dostat. Úrazové a životní pojištění rozhodně není pro kočku.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Úrazové a životní pojištění by měl mít sjednané každý člověk (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Úrazové a životní pojištění

Zdraví má každý člověk jen jedno a jak s ním naloží, je samozřejmě plně v jeho režii. Někdo je na sebe opatrný a snaží se žít tak, aby se to na jeho zdraví příliš nepodepisovalo. Jiný zase užívá života plnými doušky a na své zdraví se příliš neohlíží.

Ať už ale žijeme tak či onak, můžeme pro své zdraví hodně udělat nejen vhodnou životosprávou, správnou výživou nebo pravidelnými kontrolami u lékaře, ale můžeme si to své zdraví dokonce i pojistit. Pro takové případy je pro každého člověka na míru připraveno úrazové a životní pojištění.

Litera zákona o pojišťovnách praví, že "Úrazové pojištění je takový druh pojištění, který zahrnuje výplatu tzv. pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému tělesnému poškození, trvalému tělesnému poškození, či dokonce k úmrtí pojištěného. Pojištění se může vztahovat na jednotlivce i skupinu osob".

Nikdy nemůžeme vědět, co nám život připraví za překvapení v podobě úrazu
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Nikdy nemůžeme vědět, co nám život připraví za překvapení v podobě úrazu

Za úraz pojišťovny obecně považují "neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření či jedů s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických, kterým bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno tělesné poškození anebo smrt". Definice není pro všechny pojišťovny stejná, lze ji vždy najít ve všeobecných pojistných podmínkách, nejčastěji v odstavci s nadpisem "Pojistná událost". Protože vyznat se někdy v pojmech, stanovených pojišťovnami bývá poměrně obtížné, uvedeme si pár konkrétních příkladů, jak to s těmi úrazovými a životními pojistkami vlastně je.

Vyzkoušejte životní, rizikové a úrazové pojištění

  • Pojištění NEON pro každý životní zkrat a se slevou 30 % na připojištění trvalých následků  úrazu.
  • Skupinové úrazové pojištění s Filipem Plus chrání kolektivy dospělých i dětí.

Odpovídá odbornice na úrazové a životní pojištění

V rámci svého zaměstnání, které spadá do skupiny rizikových zaměstnání, má jistá paní sjednanou pojistku se svým zaměstnavatelem. Zdá se jí ale, že by bylo výhodnější si uzavřít ještě svou vlastní, osobní úrazovou a životní pojistku. Je to praktické?

Pojištění od zaměstnavatele kryje pojistníkovi pouze tzv. pracovní úrazy nebo nemoci z povolání. Nevztahují se ale na všechny ostatní pojistné události, kdy není pojistník ve výkonu zaměstnání. Laicky řečeno: pokud si zlomíte nohu na zledovatělém chodníku po cestě do práce, není zaměstnavatel povinen vám zranění uznat jako pracovní úraz. To samé platí v době, kdy jste na cestě z práce domů. Rozhodně se tak vyplatí mít vždy sjednanou životní a úrazovou pojistku na nenadálé situace mimo dobu zaměstnání.

Pracovní neschopnost nám pak díky plnění pojištění nebude tolik nepříjemná
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pracovní neschopnost nám pak díky plnění pojištění nebude tolik nepříjemná

Je možné z životní pojistky vyplatit i plnění za úraz? A jak je to s pravidelnými návštěvami lékaře?

Životní pojistka ve svém základu zahrnuje i určité situace, kdy je možné vyplatit pojistné plnění za úraz. Samotné úrazové pojištění je pak bráno jako doplněk životní pojistky a může být sjednáno samostatně. Rozhodnutí záleží na klientovi. A od toho se odvíjí i zdravotní stav pojistníka. Při sjednávání samostatného úrazového pojištění je klient dotázán na některé otázky ohledně svého zdravotního stavu, protože pojišťovny mohou odmítnout pojistit člověka, který nesplňuje některá zásadní kritéria. Odpovědi na zdravotní stav se zaznamenávají do tzv. zdravotního dotazníku, který je posléze součástí pojištění. Dále pak již pojistník svůj zdravotní stav v průběhu trvání pojištění dokládat nemusí, vše se řeší teprve ve chvíli, kdy nastane pojistná událost.

Musí živnostník, který má sjednanou úrazovou či životní pojistku, nějak dokládat při pojistné události, že se mu úraz stal během výkonu své práce?

U OSVČ logicky nemůže platit pojištění od zaměstnavatele. Každý živnostník si tedy musí pojištění sjednat sám a uvést prokazatelný způsob zaměstnání. Je potom vcelku jedno, zda si úraz způsobí v době trvání jeho práce nebo ve svém volném čase. Rozhodující je popis celé pojistné události.

Zdraví si nemůžeme koupit, ale můžeme si ho pojistit. Tuto možnost bychom měli rozhodně využít, protože nám může taková výplata pojistného plnění zaplatit náklady na léčení po úrazu, nebo dokonce zajistit finance v době, kdy nemůžeme v důsledku úrazu nebo nemoci z povolání pracovat.

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů; Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Publikováno: 17. 7. 2023, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová