reklama

Podvýživa snižuje kvalitu života seniorů. Jak ji poznat a jak proti ní bojovat?

Podvýživu nejčastěji způsobuje nedostatečný přísun základních živin nebo jejich nízká kvalita či pestrost stravy. Nejohroženější skupinou jsou přitom senioři, jejichž nutriční potřeby se liší od potřeb běžného dospělého člověka. Někdy je obtížné podvýživu rozpoznat, ale může mít pro seniora velmi vážné důsledky. Je proto vhodné jednou za čas prověřit, jestli právě vaše babička či dědeček nebo dokonce vy sami nepociťujete první příznaky.

i (Zdroj: Danone)
Podvýživou lidé trpí i dnes (Zdroj: Danone)

Příčiny podvýživy a komu hrozí

Podvýživa může mít různé příčiny, někdy jde o samotný nedostatek denního příjmu potravy, v jiných případech o zvýšené nároky organismu na energii a bílkoviny, například během onemocnění. Dlouhodobá podvýživa vede ke změnám fyzického a psychického stavu. Podvýživa je v České republice rozšířena více, než se může na první pohled zdát. Data z demografických studií ukazují, že malnutricí může být v České republice ohrožen až jeden ze tří seniorů žijících doma.

Je třeba dbát na nutričně vyváženou stravu
i (Zdroj: Danone)
Je třeba dbát na nutričně vyváženou stravu

Varovné signály, že se jedná o podvýživu

Vzhledem k riziku podvýživy u seniorů je základem jejich sledování pravidelná kontrola váhy, ideálně jednou měsíčně. Vyhodnocení lékařem by mělo probíhat nejméně jednou ročně během pravidelné prohlídky. S rostoucím věkem se totiž mění vztah člověka k výživě a výsledkem těchto přirozených změn může být i tzv. stařecká anorexie, při níž mají starší lidé přirozeně menší chuť do jídla, menší zájem o jídlo, rychlejší pocit nasycení a menší pocit hladu mezi jídly či po ránu.

Mezi varovné signály, že se jedná o podvýživu, potom patří, pokud senior neplánovaně hubne, dlouhodobě nezvládá sníst celé porce jídel, trpí nechutenstvím, ztrácí sílu nebo také pokud je častěji nemocný.

Senior musí být v dobrém nutričním stavu, aby zvládal další onemocnění i běžné denní činnosti

„Podvýživa neboli malnutrice, přispívá ke vzniku imunodeficience, což vede ke snížení odolnosti proti infekcím, k prodlužování pobytu v nemocnici a rekonvalescence, ke zvýšení morbidity a mortality nebo ke zhoršení hojení ran. Dobrý nutriční stav je proto základním předpokladem úspěšné léčby onemocnění a nedodání nutriční podpory v indikovaných případech může negativně ovlivnit celkový průběh onemocnění a úspěšnost jeho vyléčení,“ upozorňuje na negativní důsledky podvýživy Marek Křibík, nutriční terapeut.

Nejohroženější skupinou jsou senioři
i (Zdroj: Danone)
Nejohroženější skupinou jsou senioři

V případech, kdy běžná strava nestačí, se nutriční stav seniorů dá zlepšit pomocí nutričních drinků s vysokým obsahem energie a bílkovin. Objem drinku by neměl být příliš velký, aby ho senior dokázal snadno po troškách vypít. Studie ukázaly, že při užívání dvou 125ml lahviček enterální výživy denně se u podvyživených pacientů zlepšily hlavní sledované parametry.

U 78 % pacientů se zvýšila hmotnost, u 65 % vzrostlo BMI a u 60 % byl zaznamenán větší obvod dominantního ramene, což je jeden z hlavních znaků zlepšení. Dále pacienti přestávali mít problém vyrazit každý den na procházku, nepotřebovali tolik odpočívat během dne a necítili se tak často slabí. Podvýživa se dá tedy velmi dobře podchytit a něco s ní udělat dříve, než bude mít vliv na kvalitu života seniora a jeho celkové zdraví.

Zdroj informací mojezdravi.cz; Danone

Publikováno: 27. 10. 2022, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce