reklama

Půjdem spolu do Betléma... kam? No přece do muzea!

Navštivte výstavu betlémů na Šumavě, kde se dochovalo několik historicky cenných kousků z díla lidových řezbářů. Jejich tvorba je k vidění v Sušici, na Kvildě, v Srní, Železné Rudě nebo v Kašperských Horách, kde byl už v 18. století vystaven ve vánoční době v místním kostele velký betlém s půlmetrovými figurami.

i (Zdroj: Jan Kavale)
Detail z kašperskohorského betlému Vladivoje Hracha a Jiřího Brože (Zdroj: Jan Kavale)

O tradici řezbářství a betlémářství na Šumavě se zasloužila i Odborná škola pro zpracování dřeva, založená v 18. století v Kašperských Horách.

Lidoví řezbáři na Šumavě

Nejvíce lidových řezbářů žilo v Kašperských Horách a jejich okolí, kde se díky řezbářské škole uchovala tradice tohoto řemesla až do současné doby. Mezi nejznámější řezbáře z období 19. a 20. století, kteří se věnovali tvorbě betlémů, patřil hrobník Wenzel Tutschku, jehož rodinné betlémy má ve sbírce tamní Muzeum Šumavy.

Kašperskohorští řezbáři

Desítky takzvaných rodinných betlémů vytvořili místní řezbáři Vladivoj Hrach a truhlář Jiří Brož. Mezi jejich díla patří (mimo jiné) velký betlém umístěný ve výstavní síni radnice v Kašperských Horách, který oba řezbáři každý rok doplňují o nové figurky a rekvizity.

Betlém lidového řezbáře a betlémáře - autor Wenzel Tutschku, žijící v letech 1862 až 1940
i (Zdroj: Jan Kavale )
Betlém lidového řezbáře a betlémáře - autor Wenzel Tutschku, žijící v letech 1862 až 1940

Největší skříňový betlém u nás

V kostele svaté Markéty v Kašperských Horách je k vidění největší skříňový betlém v České republice (z dílny manželů Kůsových). Betlém  pochází z roku 1859 a jeho autorem je lidový řezbář Prokop Mack. O  zrestaurování betléma se postarali Miroslav Kůs se svým synem Zdeňkem, který je již čtvrtou generací rodu řezbářů a betlémářů. Betlém doplnili o chybějící figury a postavili pro něj skříň.

Sušický pohyblivý betlém

V Muzeu Šumavy v Sušici můžete obdivovat jeden z největších mechanických betlémů v České republice. Betlém má kolem čtyř set figurek, z nichž je sto padesát pohyblivých. Nechybí v něm významné budovy, předměty, ale ani ukázky tradičních šumavských řemesel. Betlém je nadále rozšiřován. Jeho hlavními autory jsou Karel Tittl z Velhartic a Pavel Svoboda.

Betlém z dílny velhartického řezbáře Karla Tittla a Pavla Svobody, vystavený v Sušici
i (Zdroj: Tomáš Mašek)
Betlém z dílny velhartického řezbáře Karla Tittla a Pavla Svobody, vystavený v Sušici

Betlémáři Hofmeistr a Mack

Velmi ceněny jsou Hofmeistrovy jesličky z let 1876 až 1878, které lze vidět vystavené v sušickém muzeu. Velké postavičky mají pohyblivé klouby a pestrobarevné oblečení. Jesličky vyřezal sušický kožešnický mistr Jan Hofmeister během vojenské služby v pevnosti Kosmač v jižní Dalmácii. V muzeu je i část velmi vzácného betlému z roku 1859, jehož autorem je Prokop Mack, kašperskohorský truhlář, řezbář a muzikant. Betlém dotváří kulisy měšťanských domů, kostela, radnice i hradu Kašperk.

Dřevořezbářství na náměstí

Řezbář Vladivoj Hrach je dalším významným současným šumavským betlémářem. Jeho práce můžete vidět nejen v kostelích, ale i v soukromém obchůdku na kašperskohorském náměstí. Je také autorem jedné z nejnovějších dřevěných plastik - Madony Ochranitelky, umístěné v kašperskohorském kostele svaté Markéty.

Detail kašperskohorského betlému V. Hracha a J. Brože
i (Zdroj: Jan Kavale)
Detail kašperskohorského betlému V. Hracha a J. Brože

Betlémy v Muzeu Šumavy

Betlémy vystavuje v čase adventu a Vánoc Muzeum Šumavy v Kašperských Horách a Sušici. K vidění je zde obdivuhodná tvorba lidových betlemářů z 19. a 20. století, mezi něž se řadí: Prokop Mack, Wenzel Tutschku nebo Alois Matschiner. Další z tvorby šumavských umělců - betlémářů najdete na radnici a v kostele svaté Markéty v Kašperských Horách. Za zhlédnutí stojí i netradiční skleněný betlém z dílny Vladěny Tesařové, který je umístěný v kostele svatého Vintíře v Dobré vodě u Hartmanic.

Pastýř z betlému lidového řezbáře Prokopa Macka z roku 1859
Pastýř z betlému lidového řezbáře Prokopa Macka z roku 1859 (Zdroj: PhDr. Horpeniak)
Skříňový betlém manželů Kůsových
Skříňový betlém manželů Kůsových (Zdroj: Miroslav Kůs Andres )

Otevírací doba v Muzeu Šumavy Sušice

Otevřeno od 7. prosince, úterý - sobota: 10.00- 12.00, 14.00 – 16.00 hodin neděle: 10.00 – 12.00 hodin, zavřeno: 24., 25. a 31. prosince

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Otevřeno od 1. listopadu do 30. března, úterý - sobota: prohlídky pro skupiny do 20 osob v časech: 9.00, 10.30, 13.00, 14.30 hod, zavřeno 24., 25. a 31. prosince a 1. ledna

Vzhledem k vládním opatřením jsou některé turistické cíle uzavřeny, proto si vše předem ověřte.

Zdroj informací: www.sumavanet.cz; www.kudyznudy.cz

Víte, jak vznikla tradice zdobení vánočních stromků?

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 7. 12. 2021, Autor: Běla Nedorostová, Profil autora: Běla Nedorostová