reklama

V únoru nezapomeňte na významné dny i krátký měsíc

Únor je také bohatý na významné dny a nejsou to jen Hromnice. Na které významné dny bychom neměli zapomenout, protože jsou pro nás důležité? Připomeneme si je a povíme si i o těch méně známých.

i (Zdroj: Depositphotos)
V únoru nezapomeňte na významné dny i krátký měsíc (Zdroj: Depositphotos)

Významné a mezinárodní dny v únoru

Třebaže únor má pouze 28 dní, v přestupném roce pak 29 dní přesto se nám do nich vešlo několik významných dnů. 

2.2. Světový den mokřadů - roku 1971 byla podepsána v Íránu tzv. Ramsarská úmluva, která je úmluvou o mokřadech. Mokřady jsou pro biosystém v přírodě velmi důležitým bodem, neboť zajišťují biodiverzitu, jsou důležitým biotopem a např. zajišťují stanoviště pro mnoho druhů vodních živočichů a rostlin.

Mokřady
i (Zdroj: Depositphotos)
Mokřady jsou důležitým biotopem v naší krajině

2. únor také připadá na svátek Hromnic, který se odvíjí od události z Lukášova evangelia. Ten den Ježíšova matka přinesla 40. den po narození své dítě do jeruzalémského chrámu, aby jej jako prvorozeného zasvětila Bohu. Spravedlivý Simeon chlapce nazval Světlem k osvícení národů a od 11. století se z tohoto proroctví začal dodržovat zvyk světit tento den svíčky zvané hromničky.

3.2. je světový den modliteb - připadá na svatodušní neděli, proto nemá pevné datum. V tento den se setkávají lidé za účelem chvál či modliteb, a setkávají se lidé i lidé z různých církví.

Modlitba
i (Zdroj: Depositphotos)
Téměř každý z nás se někdy modlil za zdraví, úspěch nebo lásku

4.2. Světový den boje proti rakovině - rakovina provází lidstvo pravděpodobně už od samého počátku druhu Homo sapiens a možná byla přítomna i u druhů před ním. Protože se stále lidstvu nedaří tuto zákeřnou chorobu potlačit a vymýtit, a dokonce nemáme ani přesné informace o tom, jak a proč rakovina vzniká a propuká, je velmi důležité neustále zdokonalovat vědecké a lékařské výzkumy. 

Kampaň instituce Ženevské Mezinárodní unie předkládá osvětu, která má za cíl zlepšit životní styl lidí. Dá se shrnout do 4 bodů:

  • zajistit dětem nekuřácké prostředí 
  • fyzická aktivita, vyhnutí se obezitě a dodržování zdravé životosprávy 
  • informovat se o očkování proti rakovině (např. jater či děložního hrdla) 
  • vyhýbat se nadměrnému slunění

V boji na podporu výzkumu rakoviny se angažují světoznámé osobnosti ze světa šoubyznysu i přední vědci, lékaři či státníci.

Rakovina
i (Zdroj: Depositphotos)
Den boje proti rakovině nám připomíná, že naše zdraví není samozřejmostí

Na Den boje proti rakovině navazuje 11.2. - Světový den nemocných. Tento den je zároveň svátkem svaté Marie Lurdské, která byla známá svými léčitelskými schopnosti - v roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila chudou a nemocnou 14 letou dívku. Lurdy se od té doby staly poutním místem pro mnohé trpící a nemocné. Světový den nemocných byl vyhlášen na popud papeže Jana Pavla II. v roce 1993.

6. února - Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce připomíná, že i v 21. století existují skupiny a etnika, která tento odporný zvyk mrzačení žen dovolují, tolerují či podporují. Ze zdravotnického hlediska je to přitom naprosto nesmyslný a život ohrožují zákrok, při kterém ročně podlehne na infekci či vykrvácení vysoké procento dívek a žen.

14.2. je velmi oblíbeným dnem pro zamilované páry, neboť je to den svátku svatého Valentýna. O tomto svátku není potřeba se dlouze rozepisovat, a ačkoliv si spousta lidí myslí, že je to převzatý americký svátek, zasahuje až do dávnověku, kdy křesťanský mnich Valentýn tajně a přes zákaz Říma oddával zamilované páry, nejčastěji římské vojáky. 14.2. byl mnich Valentýn za trest upálen za porušení zákazu. 

Zamilované páry si v tento den dávají drobné dárky, chodí na romantické večeře a vyznávají si lásku. Oblíbenou barvou v tento den je červená, růžová nebo zlatá.

Valentýn
i (Zdroj: Depositphotos)
Svátek svatého Valentýna oslavují všichni zamilovaní

Tento den je zároveň i významným dnem léčby zvukem. Mnoho lidí po celém světě v tento den pořádá nejrůznější akce, scházejí se většinou ve velikých skupinách a vydávají ze sebe zvuk "ah", a to v přesně určený čas - nejčastěji v poledne, tento zvuk pak posílají k matce Zemi - Gaii.

20.2. je světovým dnem sociální spravedlnosti. Hlavním cílem je připomenout široké veřejnosti boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnost a vzájemné respektování. Lidé by měli více projevovat solidaritu a rovnost mezi sociálními vrstvami a mazat rozdíly mezi nimi.

21.2. Mezinárodní den boje proti kolonialismu, den průvodců v cestovním ruchu a den mateřského jazyka. 

Den boje proti kolonialismu je připomínkou a zároveň výročím povstání námořníků z Bombaje proti britské koloniální nadvládě. Zároveň v tento den slaví svůj svátek průvodci v cestovním ruchu, kteří pořádají nejrůznější akce - prohlídky hradů a zámků, návštěvy galerií, muzeí nebo historických částí měst. Den mateřského jazyka nám pak má připomenout různorodost jazyků, kterými se ve světě mluví, a také alarmující skutečnost, že některé jazyky vymírají a prakticky neexistují v psané podobě. 

Cestování
i (Zdroj: Depositphotos)
I průvodci v cestovním ruchu mají svůj svátek

22.2. je dnem sesterství. Skauti si v tento den připomínají, že všichni jsou si bratry a sestrami, scházejí se, hrají hry a zapalují táboráky bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, jakou mají barvu pleti či jaké vyznávají náboženství. 

Evropa na tento den vyhlásila den evropských obětí - Evropský den zločinu. Má za úkol připomenout všechny oběti trestných činů, a zároveň zvýšit obecné povědomí o tomto problému, o pomoci obětem i jejich blízkým. V České republice tuto skutečnost připomíná organizace Bílý kruh bezpečí.

Zločin
i (Zdroj: Depositphotos)
Den Evropského boje proti zločinu připomíná oběti i pozůstalé

29. února - Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám. Tento den jako významný vyhlásila agentura EURORDIS - která sdružuje přes 600 pacientských organizací z 50 zemí světa a pokrývá více než 4 000 vzácných onemocnění. 

Publikováno: 7. 2. 2021, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová