Rozumíme předpovědi počasí: O čem to rosničky mluví?

Rozumíte všemu, co meteorologové říkají v předpovědích počasí? Ne? Nabízíme stručný překlad základních pojmů, abyste příště už věděli, o čem to ty rosničky vlastně mluví.

Rozumíme předpovědi počasí

Izobara 

Izobara = v meteorologii čára spojující na mapě místa se stejným tlakem vzduchu přepočteným na hladinu moře

Fronta

Fronta = rozhraní, které od sebe odděluje vzduchové hmoty různých fyzikálních vlastností.

Teplá fronta 

Teplá fronta = čelní část frontální vlny či frontálního systému. Pomalé stoupání teplého vzduchu po ustupujícím studeném má za následek jeho rozpínání, ochlazování, kondenzaci vodních par a vytvoření mohutného oblačného systému podél celé frontální plochy… Srážky mají trvalý charakter a vypadávají v širokém pásmu. V zimě sněžení přechází v déšť, tvoří se nebezpečné náledí

Studená fronta

Studená fronta = týlová část frontální vlny či frontálního systému. Studený vzduch se zde klínovitě zasouvá pod teplý. Studená fronta uzavírá teplý sektor tlakové níže. Projevuje se kupovitou oblačností v blízkosti frontální čáry, případně i před ní. Studená fronta má většinou úzké srážkové pásmo s prudkými přeháňkami či bouřkami v letní polovině roku. Tlak vzduchu před studenou frontou klesá, za ní výraznější stoupá.

Okluzní fronta

Okluzní fronta = studená fronta vždy dostihne teplou. Pak se spojí u zemského povrchu ustupující studený vzduch s postupujícím a teplý sektor je vyzdvižen do výše.

Tlaková níže

Tlaková níže (cyklóna) = tlakový útvar, který je na přízemní povětrnostní mapě vyjádřen alespoň jednou uzavřenou izobarou jako oblast s nižším tlakem. Nejnižší tlak je ve středu tlakové níže. V průměru urazí tento tlakový útvar několik set kilometrů za 24 hodin.

Tlaková výše 

Tlaková výše (anticyklóna) = tlakový útvar, který je na přízemní povětrnostní mapě vyjádřen alespoň jednou uzavřenou izobarou jako oblast s vyšším tlakem. Do jejího středu tlak stoupá. Anticyklóny pokrývají větší oblasti a pohybují se pomaleji než níže.

Brázda nízkého tlaku vzduchu

Brázda nízkého tlaku vzduchu = pásmo nižšího tlaku bez uzavřených izobar, které leží mezi dvěma oblastmi vyššího tlaku a odděluje je.

Hřeben vysokého tlaku vzduchu

Hřeben vysokého tlaku vzduchu = pásmo vyššího tlaku bez uzavřených izobar oddělující dvě tlakové níže.

Výběžek vyššího tlaku vzduchu

Výběžek vyššího tlaku vzduchu = klín vyššího tlaku, vybíhající z anticyklóny mezi dvě brázdy nízkého tlaku a v předpovědi signalizuje jen přechodné zlepšení počasí, často jen na jeden den.

Zvlněná studená fronta

Zvlněná studená fronta = na dlouhých studených frontách se v některých úsecích (např. nad Alpami) mění charakter fronty na opačný, tzn., že zde vznikne teplá fronta.

rozumíte předpovědi počasí? My ano!

Související k tématu