reklama

Jaké svátky slavíme v listopadu?

Listopad je tu a s ním přicházejí dva významné dny. A nebo jich je víc? Podívejte se do kalendáře a jistě objevíte i některé další, méně známé, ale stejně důležité. A nezapomeňte, že koncem měsíce listopadu již letos začíná první adventní neděle.

i (Zdroj: Depositphotos)
Jaké svátky slavíme v listopadu? (Zdroj: Depositphotos)

Svátky a významné dny v listopadu

Listopad je poslední podzimní měsíc, a jakmile se na něj dostane, je tu už jen skok do zimy a do Vánoc. My si ale připomeneme svátky a významné dny, které slavíme právě v listopadu.

Hned první listopadový den nám nabízí dva významné dny - Svátek všech svatých, který připomíná všechny svaté, nikoli pouze ty, kteří byli oficiálně kanonizováni. Tento svátek slaví všichni křesťané. A tento den je dále zapsán jako Světový den veganství.

2. listopad - Památka zesnulých, lidově označován jako dušičky. Tento den je významnou vzpomínkou za naše drahé zemřelé, i za ty, na které již nikdo nevzpomíná. Tradičně se zdobí hroby, zapalují svíčky za duše zemřelých, a pořádají se bohoslužby. Opačnou formou našich dušiček je anglosaský svátek Halloween.

Dušičky
i (Zdroj: Depositphotos)
Nezapomínejme na naše zesnulé a zapalme za jejich duše aspoň svíčku

3. listopad - Den bez pesticidů. Tento den připomíná rok 1984, kdy v indickém městě Bhopálu došlo k nehodě v továrně s pesticidy. Z továrny uniklo přibližně 40 tun jedovatých plynů, během chvilky zemřelo skoro 8 tisíc obyvatel a skoro půl miliónu dalších obyvatel mělo a stále má trvalé následky. Den má nabádat k tomu, abychom omezili chemické prostředky, používané v přírodě, neboť pesticidy škodí zdraví člověka i celému životnímu prostředí.

5. listopad je Dnem romského jazyka. Je zajímavostí, že tento jazyk má 8. pádů a tzv. přídechové hlásky, je příbuzný hindštině nebo bengálštině.

6. listopad - Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů. Tento den vyhlásila za významný OSN jako připomínku ozbrojených konfliktů současnosti, které mají dalekosáhlý vliv na životní prostředí a jeho likvidaci než v minulých dobách díky moderním ničivým zbraním.

Válka
i (Zdroj: Depositphotos)
Dopad války na naši planetu je silný a ničivý

9. listopadu si připomínáme Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu. V tento den vypukla tzv. Křišťálová noc, kdy z 9. 11. na 10.11. propukl protižidovský pogrom v Německu. Antisemické i nacionální nálady se promítají i do dnešní doby.

10. listopadu vyhlásila UNICEF Světový den vědy pro mír a rozvoj kvůli zvýšení informovanosti s problematikou získávání prostředků pro vědecké účely, ale také informace o tom, jak je věda prospěšná pro veřejnost.

11. listopad je nejen významným svátkem svatého Martina a s ním spojené křesťanské i lidové slavnosti, pojídání pečených husiček, pití svatomartinského vína a koledy, ale také Den válečných veteránů. Toto datum bylo stanoveno proto, že v tento den oficiálně skončila 1. světová válka podepsáním mírové smlouvy mezi Německem a Spojenci. Měli bychom si připomenout hrdiny, kteří za mír položili své životy nebo obětovali zdraví.

Bílý kůň
i (Zdroj: Depositphotos)
Martin na bílém koni podle pranostik přináší sníh

13. listopad je Dnem nevidomých, pojmenovaný na počest památky výročí úmrtí zakladatele první školy pro nevidomé Valentina Haüy (1745-1822).

14. listopadu si připomeneme Den diabetiků a Světový den bez aut. Zkuste v tento den nechat své auto v garáži a vyrazte do práce nebo ven pěšky. Uděláte něco pro planetu i pro své zdraví.

15. listopadu je Den vězněných spisovatelů. Mladá generace si již těžko dokáže představit, že za psané slovo a názory byli a dodnes jsou v některých zemích lidé zavíráni do vězení. Važme si svobody slova.

16. listopadu roku 1781 byl císařem Josefem II. podepsán tzv. toleranční patent, zaručující všem lidem v císařství rovnost v legální existenci dalších tří křesťanských vyznání. Proto tento den nazýváme jako Mezinárodní den tolerance a vztahuje se nejen na otázky náboženské, ale také na rasu či kulturní vyznání.

17. listopadu si připomínáme hned 2 významné dny - Mezinárodní den předčasně narozených dětí a Mezinárodní den studenstva. V roce 1939 byla uspořádána demonstrace českých studentů proti německé okupaci, která se vygradovala zastřelením dvou studentů a následným postupným zavíráním českých vysokých škol, masivním zatýkáním studentů a deportace do koncentračních táborů. O 50 let později vyvrcholila v tento den demonstrace na Národní třídě v tzv. sametovou revoluci a v tehdejší ČSSR došlo k převratu a ukončení vlády komunistické strany.

Sametová revoluce
i (Zdroj: Depositphotos)
Dvě revoluce s odstupem 50 let měly velký význam pro naši zemi

18. listopad je uznáván jako Mezinárodní nekuřácký den, který má připomenout škodlivé účinky kouření cigaret a tabáku, problematiku pasivního kouření a škodlivost nikotinu na lidský organismus celkově.

19. listopadu připadá Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, což je doposud v řadě zemí tolerováno a přehlíženo. Zároveň je tento den Světový den toalet, který má za úkol zvýšit osvětu v rozvojových zemích, kde dodnes není výjimkou, že tamní obyvatelé např. Keni nebo Etiopie vykonávají svou potřebu před zraky turistů na ulicích. 

20. listopad je Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Touto chorobou trpí stále větší procento obyvatel, jen Česká republika zaznamenala okolo 250000 případů. Na tento den rovněž připadá Den industrializace Afriky, který má za úkol připomenout těžkosti, s kterými se dnes a denně tento kontinent potýká. A na závěr je to ještě Světový den dětí, oficiálně nazývaný Výročí Úmluvy o právech dítěte a poukazuje na práva dětí, která jsou stále opomíjena a pošlapávána.

21. listopad také slaví tři významné dny - Světový den televize (na počest J. L. Bairda, který jako první udělal přenos obrázků po telegrafických drátech), Světový den pozdravů (spočítejte si, v kolika řečech dokážete pozdravit) a Mezinárodní den filozofie, věnovaný nejen filosofům, ale i jejich dědicům a odkazům tohoto vědění a moudrosti. Tento den můžeme pojmenovat též jako dne oslav vzdělanosti.

Televize
i (Zdroj: Depositphotos)
Dnes si život bez televize neumíme představit

25. listopadu v naší zemi slaví svůj svátek svatá Kateřina, mimo jiné patronka panovníka Karla IV. A kromě toho je to Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. Má za cíl upozornit, že více jak polovina populace žen byla nebo je za svůj život vystavena určité tyranii a násilí jak fyzickému, tak psychickému. Trochu paradoxně se v tento den "oslavuje" i Den bez nákupů, za jehož vznikem stojí překvapivě muž, který si jako zaměstnanec reklamní agentury uvědomil, jak negativně dokáže reklama ovlivnit lidi ve společnosti a kolik zbytečností za celý svůj život nakoupíme.

29. listopadu 1977 vznikl Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny, který vyhlásila OSN. Záměrem je dospět k míru mezi Izraelci a Palestinci.

Letos navíc na tento den připadá 1. adventní neboli železná neděle. Při bohoslužbách ve fialové barvě se žehná adventní věnec a zapaluje se 1. svíčka. 1. adventní neděle je dnem zklidnění, rozjímání, ale také dnem velkého úklidu, aby byl dům připraven na slavnostní uvítání příchodu Spasitele. Započíná se pečení vánočního cukroví. 

Advent
i (Zdroj: Depositphotos)
1. adventní neděle je ve znamení úklidu a pečení cukroví

Publikováno: 4. 11. 2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.