reklama

Připomeňte si, jak správně třídit odpady a zásady recyklace

Recyklace odpadů je poslední léta velmi skloňované téma. Ačkoliv jistě dobře víme, jakou barvu mají kontejnery na papír, plasty či sklo, neuškodí, když si to připomeneme. Zároveň se můžeme naučit, kam odkládat nebezpečný odpad a jak by měl vypadat odpad komunální.

Připomeňte si, jak správně třídit odpady a zásady recyklace (Zdroj: Prima DOMA)

Recyklace v kostce

Už ve škole se naše děti učí zásady správné recyklace. Ve většině případů víme, do jakého kontejneru máme co dávat. Sklo patří do zeleného, potažmo do bílého kontejneru, plasty do žlutého a papír do modrého. A pak tu máme samozřejmě ještě kontejnery na směsný neboli komunální odpad, ale také kontejnery na elektroodpad, kontejnery na tetrapackové obaly nebo na použití olej z domácnosti. Většinou si s takovými odpady poradíme, ale co dělat, pokud máme třeba kombinované obaly z plastu a papíru? Kam s nimi?

Odpady
Do směsného odpadu nedávejte nic, co by se dalo vytřídit (Zdroj: Prima DOMA)

V takovém případě se snažíme obě složky oddělit a jak papír, tak plast umístit do správného kontejneru. Pokud takové obaly obsahují další materiály jako např. hliníková víčka, nezbývá nám než tyto materiály odložit do komunálního odpadu. Přitom se můžeme upokojovat myšlenkou, že komunální odpad skončí ve spalovně, kde jej jednak ještě vytřídí a za další se po spálení promění na teplo a energii.

Může se také stát, že si nevšimneme dalších přidaných materiálů v obalech, které do recyklačních nádob vyhazujeme. Není to úplně v pořádku, naštěstí jsou tu pracovníci třídících linek, kteří se snaží tyto materiály od sebe oddělit a správně zrecyklovat. 

Co do kontejnerů na papír nedáváme?

Především nic, co není papírové. Nepatří sem ale ani předměty, vyrobené z tzv. krátkého vlákna - kartonové obaly od vajíček, papírové ubrousky a utěrky. Tyto materiály už byly zrecyklované a na další výrobu recyklovaného papíru se nehodí. Ideální je takové předměty spálit nebo kompostovat.

Papír a plasty
Papír patří do modrého, plasty do žlutého kontejneru (Zdroj: Prima DOMA)

Jak je to s PET lahvemi a víčky?

Obecně se traduje, že PET lahve se do žlutých kontejnerů dávají bez víček. Má to smysl, neboť PET lahve jsou z jiného materiálu než plastová víčka. Na třídící lince se sice tyto dva materiály třídí, ale i my můžeme přispět tím, že víčka budeme schraňovat zvlášť. Dodnes dokonce probíhají sbírky plastových víček v rámci charitativních akcí, takže můžeme přispět na dobrou věc a zároveň pomoci přírodě i lidem.

Kam patří čajové sáčky nebo baterie?

Většina čajových sáčků je z papíru nebo buničiny, ale také z plastu. Je potřeba toto pohlídat. Papírové a buničinové čajové sáčky je možno kompostovat, plastové sáčky se do žlutých kontejnerů musí odkládat vysypané.

Sklo
Sklo tradičně odkládáme do zeleného kontejneru (Zdroj: Prima DOMA)

Baterie mají své vlastní kontejnery nebo sběrná místa. Sběrná místa nalezneme v mnoha obchodech, kde od vás použití baterie zdarma odeberou. Další elektroodpad pak můžeme sami umístit do příslušných kontejnerů, pozor pouze u zářivkových těles, která obsahují rtuťové částice a z tohoto důvodu se řadí mezi nebezpečný odpad a musí s ním být nakládáno obezřetně. Nejlepší je takový nebezpečný odpad (patří sem dále chemické přípravky, barvy, předměty obsahující těžké kovy a jedovaté látky) odvézt přímo na sběrný dvůr.

Baterie
I baterie mají svůj kontejner (Zdroj: Prima DOMA)

Jak napomoci recyklaci?

Již při nákupu jakýchkoliv potravin nebo předmětů denního použití bychom měli přemýšlet nad jejich obaly i samotným materiálem, z něhož jsou vyrobeny. Raději bychom měli sáhnout po věcech, které jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů než všechno házet do komunálního odpadu. Platí, že čím méně komunálního odpadu vyprodukujeme, tím méně budeme zatěžovat planetu.

V běžných domácnostech, které uvažují ekologicky bychom také měli nalézt nejen odpadkový koš na komunální odpad, ale také nádoby na recyklovatelný odpad - minimálně nádobu na papír, plasty a sklo. Pokrokové domácnosti pak také sbírají baterie, používají nádoby na bioodpad a kompostéry. Pokud budeme takto uvažovat všichni, za nějakou dobu bude komunální odpad v našich domácnostech snížen na polovinu až 70 %.

Publikováno: 24. 10. 2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová