reklama

Co všechno nevíme o vydře říční?

Vydra říční je jediná svého druhu v naší republice. Protože se jedná o zajímavého tvora, rádi bychom vás s ní seznámili. Vydra je chráněný živočich, a protože se živí rybami, stát její případné škody kompenzuje rybářům a vodohospodářům.

i (Zdroj: Depositphotos)
Co všechno nevíme o vydře říční? (Zdroj: Depositphotos)

Vydra říční

Vydra říční patří k jediné svého druhu žijícímu na území České republiky. Jedná se o vodního živočicha, savce a lasicovitou šelmu. Její původní domovina je v Asii nebo v Severní Americe. Má raději vyšší nadmořské výšky okolo 2000 metrů nad mořem. Spokojená je pouze v čistých vodních tocích, ve kterých je dostatek ryb a vodních živočichů, a které mají hustě zarostlé břehy vegetací. V březích si vydry hloubí své nory a vychovávají mladé. 

Potrava
i (Zdroj: Depositphotos)
Vydra je vodní šelma, živící se převážně rybami

Vydra je dlouhá přibližně 1 metr, má štíhlé dlouhé tělo, krátké nožičky a mírně zploštělý ocas. Bývá zbarvena převážně do hněda. Zajímavostí je, že má na tlapkách 5 prstů a mezi nimi plovací blány, díky čemuž se řadí mezi výborné a neúnavné plavce. 

Vydra patří mezi ohrožené druhy a tudíž se nesmí lovit ani odchytávat. Její spotřeba ryb je sice značná, ale v naší republice je vodohospodářům plně kompenzována. V současnosti se vydří populace u nás předpokládá v počtu cca 8000 kusů. 

Vydra
i (Zdroj: Prima DOMA)
Vydry patří mezi ohrožené a státem chráněné živočichy

Vydru nalezneme všude tam, kde je dostatek vodních toků, ale i v blízkosti rybníků, jako například na Třeboňsku. Zde je možné objevovat vydří "sídliště", nory na březích vodních ploch, vyšlapané cestičky k vodě i zbytky potravy a vydří trus. Ten dokonce, na rozdíl od mnoha jiných, není nepříjemný zápachem, ale je cítit po rybách a rybím tuku, což může být pro někoho i příjemné. 

Vodní šelma
i (Zdroj: Depositphotos)
Vydrám se nejlépe daří v tekoucích a čistých vodách

Vydry žijí spíše samotářským způsobem života, pouze v období páření tvoří dvojice, avšak jakmile samice zabřezne, samec se od ní vzdálí. Samice pak po dvou měsících březosti přivádějí na svět 1 - 3 mláďata, která setrvají po celý rok s matkou. Samice vyder tak se svým potomstvem občas tvoří jakési sociální společenstva bez samců. Ti žijí výhradně samotářsky.  

Dvě vydry
i (Zdroj: Depositphotos)
Vydry vychovávají své potomstvo celý rok

Vydra je, jak již bylo řečeno, ohroženým druhem a je potřeba jí život vedle nás usnadnit a pomoci jejímu návratu do přírody. K tomu se snaží některé spolky vychovávat i další generace pomocí ekologického učení. Například Český nadační fond pro vydru vede zajímavou osvětu pro děti i mládež a učí je vydrám rozumět a nehledět na ně jako na škůdce. K tomu slouží nejen publikace o vydrách a jejich životě, ale také nejrůznější upomínkové předměty.

Publikováno: 24. 6. 2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.