reklama

Čím je zajímavá filipojakubská noc?

Filipojakubská noc je nazývána také jako pálení čarodějnic a připadá na 30. dubna. V tento den se v mnoha městech i obcích staví obrovské vatry a připravují se slavnosti, spojené se zapalováním ohně. Víte, jak tento obyčej vznikl a jak ho slaví jinde ve světě?

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Čím je zajímavá filipojakubská noc? (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Filipojakubská noc

Filipojakubská noc připadá na poslední dubnový den, tedy na 30. dubna. U nás je již dlouhá léta označována jako pálení čarodějnic, v mnoha evropských zemích (Německo nebo Skandinávie) pak jako Valpuržina noc. Původní název filipojakubská noc se užíval hlavně v 19. století podle světců Filipa a Jakuba Mladšího, kteří 1. května slavili svůj svátek. Skandinávie pak v tento den slavila svátek svaté Valburgy, což byla anglosaská princezna, řeholnice a příslušnice řádu benediktinek, činná v misionářské praxi. 

Kořeny oslav dne pálení čarodějnic vycházejí z dávných zvyků Keltů, kteří v tyto dny oslavovali svátek jara Beltain. Původním smyslem oslav bylo zapalování ohňů, které měly očistný charakter a magickou funkci zajišťující ochranu a prosperitu úrody a v dobytku. 

Zapalování vatry je pozůstatkem pohanského zvyku
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Zapalování vatry je pozůstatkem pohanského zvyku

Křesťanská podoba filipojakubské noci vycházela pravděpodobně z církevních koncilů, které měly za úkol zahubit čarodějnice v lidské podobě a které byly ve středověku upalovány na hranicích. Z toho vyvstala pověra stavět tyto hranice na kopcích, aby byly zdaleka vidět. Postupně docházelo k soutěžení o největší hranici, nejjasnější oheň a nejpodařenější "čarodějnici", kterou nahrazovala smolou napuštěná košťata a později hadrové nebo slaměné figuríny. Hořící košťata se pak obvykle vyhazovala do vzduchu a vyhrával ten, jehož "čarodějnice" vyletěla nejvýš.

Průvod čarodějných masek je zábavou pro děti i pro dospělé
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Průvod čarodějných masek je zábavou pro děti i pro dospělé

Zvyklosti pálení čarodějnic pak postupně získávaly podobu venkovských slavností s hudbou, tancem a zpěvem. Noci byly předzvěstí milostných vzplanutí, neboť následující den, tedy 1. května, byl zasvěcen svátku máje a zamilovaných. Tato noc byla také považována za nejplodnější z celého roku. 

Pálení čarodějnic je mnohdy spojeno s grilovačkami
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pálení čarodějnic je mnohdy spojeno s grilovačkami

V současné době se i přes snahu katolické církve vymýtit tento pohanský svátek oslavy pálení čarodějnic stále zachovávají, i když již v moderních podobách. Mnohde je zvykem kromě zapalování vatry pořádat průvody masek čarodějnic, lampionové průvody, hudební produkce, soutěžení a hry. Ve městech se pořádají ohňostroje nebo čím dál víc oblíbené laserové show.

Ve městech se ohně nahrazují ohňostroji a laserovou show
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Ve městech se ohně nahrazují ohňostroji a laserovou show

Pořádají se rodinná setkání, grilovačky a bujaré oslavy. Bohužel mnohdy mají tyto oslavy filipojakubské noci smutnou dohru v podobě požárů z otevřených a nehlídaných ohňů, proto by měl být u každého ohně přítomen hasič nebo alespoň zdroj vody.

Zdroj informací: dama.cz; cs.wikipedia.org

Publikováno: 30. 4. 2023, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.