reklama

Černou hodinku dnešní generace už nezná

Černá hodinka se držela v minulosti, kdy lidé ještě neměli elektřinu. Chytře tak využívali okamžik, kdy se do světnic přikradla tma. V době našich rodičů se černá hodinka nuceně držela ve chvílích, když vypadl elektrický proud. A jak je tomu s černou hodinkou dnes? Má vůbec ještě nějaký význam? A vůbec, proč vlastně naši předkové drželi černou hodinku a jednoduše si nerozsvítili (nezapálili třeba svíčku)?

Černou hodinku dnešní generace už nezná (Zdroj: Depositphotos)

Co je černá hodinka

Černá hodinka je označení pro tradici, zvyk, který se držíval v době, kdy ještě nebývala elektřina. Ve chvílích, kdy se začalo smrákat a už nebyl dostatek světla na to, aby lidé mohli pracovat, scházeli se ve světnici. Nerozsvěcovali, protože svíce a petrolej byly drahé. V průběhu černé hodinky lidem svítil pouze oheň v kamnech. Podobně tomu bylo i v počátcích elektrifikace, kdy elektřina byla velmi drahá. Dělo se tomu tak především na jaře, na podzim a v době dlouhých zimních večerů. Černá hodinka se vyznačovala tím, že se dospělí i děti sešli v jedné místnosti a vyprávěli si různé příběhy. Šlo o různé pohádky, strašidelné báchorky, ale také si lidé vyprávěli to, co se jim v průběhu dne stalo, co dobrodružného zažili, zpívali si, předávali si vědomosti, a když náhodou dorazil nějaký pocestný, tak si nechali vyprávět o tom, co zažil a viděl. Účel černé hodinky byl tedy jasný, ušetřit za svícení.

Večer při svíčkách
Blackout může mít rozsáhlé důsledky (Zdroj: Depositphotos)

Černé hodince je možno v moderní době říkat blackout

I když k výpadku elektřiny dnes dochází už málokdy, stále se to stává. K nejčastějším příčinám výpadku elektřiny v současnosti bývá problém v domácnosti. Dochází k tomu z důvodu výpadku hlavního jističe, přepálení pojistky nebo vypnutí proudového chrániče. Plošný výpadek je spojený s poničením nadzemního vedení nízkého napětí. K tomu obvykle dochází ve chvílích špatného počasí. Tyto události však stále ještě není možné označit za blackouty. Někdy za výpadkem může být i kaskádové selhání. Rozsáhlé výpadky elektřiny jsou označovány za blackouty. Vznikají v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě a její dosah je ohromný. Postihnout mohou nejen celá města, ale i území jednoho nebo několika států.

Černá hodinka
Černá hodinka, to byly příjemné chvíle strávené s rodinou (Zdroj: Depositphotos)

Blackout má dalekosáhlé důsledky

Blackout vede k okamžitému zastavení průmyslu, kolejové dopravy, komunikačních sítí a může rovněž způsobit i nedostatek pohonných hmot. Trvat může nejen jednu hodinu, ale klidně i deset hodin nebo dokonce i několik dnů. Zasáhne tedy velký počet obyvatel.

Elektrické sítě
Velký výpadek elektrické sítě může zastavit chod celé země (Zdroj: Depositphotos)

Jsou nějaká ochranná opatření v České republice?

Energetici se v prvé řadě snaží takovým událostem předcházet. Mají na to celý systém nástrojů. V případě, že by však taková událost stala, mohla by ve značném rozsahu ohrozit životy, majetek nebo životní prostředí. Může být proto vyhlášen krizový stav, v jehož rámci pak platí krizová opatření, jež jsou spojena například s omezením pohybu a pobytu osob na vymezeném území. Může být dokonce zahájena evakuace osob, nařízeny pracovní povinnosti a pracovní výpomoc, a také jsou pak přijímána opatření nouzového přežití obyvatelstva, ke kterým patří nouzové zásobování základními potravinami, pitnou vodou, základními službami obyvatelstvu, nouzové dodávky energií a organizování humanitární pomoci.

Stožár el. napětí
Moderní doba se bojí, že nastane blackout (Zdroj: Depositphotos)

Černá hodinka dnes

V Česku má však černá hodinka již jedenáct let ještě jiný rozměr. Černá hodinka se u nás totiž stala hodinou Země. Na den Země, letos už po jedenácté, Česko zhasne ve 20:30 světla na ochranu klimatu. Cílem této kampaně je to, aby se do ní zapojili nejen velké firmy, ale i jednotlivci. Ekologové se snaží snížit lidský dopad na změnu klimatu a omezit spotřebu energie a vody. Vloni se do akce u nás zapojilo na 165 obcí, 77 firem, 11 památek a přes 750 jednotlivců. Připojte se letos i vy.

Blackout time
Černá hodinka nabývá nového rozměru. Stává se ekologickým symbolem (Zdroj: Depositphotos)

Vyrobte si svíčku pro svícení o černé hodince

Publikováno: 25. 3. 2020, Autor: Adriana Dosedělová, Profil autora: Adriana Dosedělová