reklama

Jak třídit a recyklovat odpady z domácnosti

Odpady patří k nedílné součásti prostředí kolem nás. Každá domácnost produkuje různé množství odpadů, z nichž některé lze cíleně třídit. Tím docílíme skutečnosti, že do komunálního odpadu jde pouze malé množství hmoty a mnoho materiálu uložíme odděleně tak, abychom snížili zátěž pro přírodu. Jaké druhy odpadu existují a jak si poradit s tříděním a recyklací v domácích podmínkách?

i (Zdroj: Depositphotos.com)
Víte, jak můžete doma smysluplně recyklovat? (Zdroj: Depositphotos)

Víte, jak správně recyklovat domácí odpad?

Proč a jak recyklovat? Třídění odpadů v domácnosti má smysl. Každý byt nebo dům vyprodukuje během jednoho roku velké množství nejrůznějších opadů, které se ve smíšené formě nedají nijak využít a nekončí jinak než na skládce komunálního odpadu, případně ve spalovně. Skládkování je však neekologickou formou, která velmi zatěžuje životní prostředí. Spalovny zase vytvářejí spousty popela, který nejde nijak rozumně využít, protože obsahuje nejen spálený organický materiál, ale také plasty a další, které mohou uvolnit do životního prostředí nežádoucí látky a narušit tak rovnováhu.

Recyklace
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Recyklovat můžete sklo, papír a spoustu dalších materiálů

Rozdělení odpadů

 • Kuchyňský odpad - obsahuje slupky z ovoce a zeleniny, zbytky kávy nebo čaje, ty můžeme změnit na vynikající kompost při použití domácího vermikompostéru. Pokud ten nemáme, bioodpad uložíme do kontejneru na bioodpad, který je zelené barvy a k dispozici na sídlištích a návsích, popř. ve sběrném dvoře;
 • kuchyňský olej - vzhledem k předpokladu zacpávání odpadů patří na sběrný dvůr;
 • kávové kapsle - patří do směsného odpadu, ale kdo chce pomoci přírodě, pak odstraní hliníkovou folii, kterou lze ukládat odděleně, sedlinu uloží do kompostu a zbytek kapsle dá na recyklaci, některé kapsle lze postoupit k řízené recyklaci hliníku, odběr zajistí prodejce;
 • papír - jeho recyklací šetříme lesy, ale pozor na to, jaký papír recyklujeme, protože k odpadnímu papíru nepatří krabice od nápojů nebo voskovaný papír; na něj jsou určeny kontejnery modré barvy;
 • nápojové kartony a kovové obaly - mají svoje speciální kontejnery především ve velkoměstech;
Plasty a papír
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Obal na vajíčka využijte v předjaří jako šikovný sadbovač
 • plasty - jsou jednou z největších hrozeb pro přírodu, jejich rozklad trvá na skládce stovky let, snížením množství použitých plastů a jejich cílenou recyklací docílíme lepšího prostředí kolem nás, kontejner má barvu žlutou;
 • sklo - jeho recyklací uspoříme velké množství oxidu uhličitého, které vzniká při jeho výrobě, bílý kontejner bývá na sklo bílé, zelený na barevné;
 • hliník z plechovek a konzerv - důležitá a snadno přepracovatelná surovina, kterou odevzdáme na sběrném dvoře, u konzerv může být problémem obsah cínu;
 • textil - patří do speciálních velkoobjemových kontejnerů, lze jej recyklovat tak, že například dětské oblečení v dobrém stavu použijeme u několika odrůstajících dětí v průběhu let, či prodáme v některém z pořádaných bazarů oblečení;
 • elektroodpad - rozebráním elektrických zařízení se významně šetří příroda, přičemž velkou měrou k tomu přispějeme tím, že budeme nakupovat kvalitnější vybavení domácnosti s vyšší životností, odevzdáváme na sběrném dvoře;
 • kovy - při těžbě je drancována příroda a velmi zatěžováno životní prostředí exhalacemi při tavení, každý kilogram kovu odevzdaný do šrotu uspoří elektřinu, kterou spotřebujeme při celodenním sledování televize;
 • baterie - je nutno je odevzdávat do speciálních kontejnerů, protože obsahují těžké kovy, nádoby na použité baterie má obvykle i leckterá větší firma;
 • oleje, barvy a ředidla - podobně jako baterie obsahují různé látky, nepříznivé pro naše prostředí k životu, vyteklý olej nebo ředidlo usmrtí mnoho organismů a znečistí spodní vody, proto nepatří do popelnice, ani do kamen, ale na sběrný dvůr, kde s nimi bude odborně naloženo;
 • prošlá léčiva - je nutno vrátit zpět do lékárny, kde budou odborně zlikvidovány.
Léky a léčiva
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Prošlé a nespotřebované léky odevzdejte v lékárně

Třídění a recyklace v domácích podmínkách

Pokud se rozhodneme, že chceme odpad z domácnosti třídit a ukládat odděleně, pak se podíváme na internetu po několika barevně rozlišených odpadových nádob. Základními odpady jsou komunální odpad, plasty, papír a rostlinný odpad, který zrecyklujeme přímo doma, pokud vlastníme kompostér nebo v zahradě. Například i u plastového odpadu, jako jsou kelímky a talíře, je není nutné po použití vyhazovat. Vymyjeme je ve vlažné vodě, vysušíme a použijeme znovu. Běžný kancelářský papír nevyhazujeme při popsání nebo potištění jedné strany, využíváme jej oboustranně.

Většinu kontejnerů na kuchyňský bioodpad, plasty, papír a sklo nalezneme na sídlištích vedle popelnic, ve vesnicích bývají situovány především u autobusových zastávek. Baterie odevzdáme nejen v zaměstnání, ale můžeme je odevzdat na sběrných dvorech a elektroprodejnách. Elektrická zařízení se ukládají na sběrných dvorech do velkoobjemových kontejnerů. Některá školská zařízení jsou zapojena do projektu "Papír za papír“, jehož podstatou je pro přihlášený objekt získatí za nasbíraný papír jiné papírenské výrobky pro další použití. 

Baterie
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Používání nabíjecích baterií je určitým způsobem recyklace

Velkým problémem je v dnešní době spotřební elektronika, která se prodává v různých cenových kategoriích. Vždy se snažíme šetřit přírodu tak, že pořizujeme kvalitní přístroje, které mají sice vyšší cenu, avšak nabízejí delší záruční dobu a obecně jsou i robustnější a odolnější proti poruchám. Vysloužilé přístroje nepatří v žádném případě do komunálního odpadu, ale do speciálních kontejnerů na elektroodpad. Samostatnou kategorii představují jednorázové baterie. Velký obsah těžkých kovů a krátká životnost by měl být pádný důvod, proč si pořídit nabíjecí typ s dlouhou životností. Při dodržování pravidelných nabíjecích cyklů nám tak mohou i malé tužkové baterie, které jsou nabíjecí, ušetřit mnoho peněz a také přírodu díky tomu, že jejich životní cyklus je poměrně dlouhý.

Publikováno: 11. 2. 2020, Autor: Radoslav Ptáček, Profil autora: Radoslav Ptáček