reklama

Desatero správného a zodpovědného lyžaře

Jak bychom se měli chovat při lyžování, abychom neohrozili sebe ani ostatní, a předešli tak možným vážným úrazům, které se při nerespektování obecně známých pravidel bohužel stávají? Bezpečnost, ohleduplnost, přiměřená rychlost, nepřeceňování sil nebo způsob jízdy jsou jen některé povinné zásady, které jsou součástí lyžařského desatera dle Mezinárodní lyžařské federace (FIIS), které je v platnosti více než 10 let. Pokud některá z pravidel porušíme, můžeme být ze svahu vykázání nebo nám může být odebrán skipas. Toto desatero lyžaře platí nejen u nás, ale i ve většině zemí.

i (Zdroj: Šárka Miškovská)
Každý účastník na horách by měl znát a dodržovat desatero lyžaře (Zdroj: Šárka Miškovská)

Desatero lyžaře

Při sjezdu na svahu nebo na běžkách by měl každý inteligentní lyžař pamatovat na to, že není na sjezdovce ani ve stopě sám, a že i ostatní chtějí lyžovat. Každý je sice zodpovědný sám za sebe, popřípadě za své děti, ale měl by mít úctu i k dalším a svým chováním jim pobyt na horách neznepříjemňovat. Připomeňme si společně desatero lyžaře, které by měl každý znát, a také jej dodržovat.

1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař by měl brát ohled na ostatní lyžaře. To znamená, že je nemáme nijak ohrozit ani poškodit. Je to podobné jako chování v silničním provozu, kde se snažíme řídit bezpečně a plynule. I při lyžování nebudeme nikoho ohrožovat a nebudeme nikomu překážet.

Lyžování
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Lyžujte s ohledem na další uživatele sjezdovky

2. Zvládnutí rychlosti a způsob jízdy

Na lyžích i na snowboardu musíme při sjezdu dodržovat dostatečný odstup s ohledem na viditelnou vzdálenost. Musíme dokázat včas a bezpečně zastavit, abychom nikoho neohrozili. Své lyžařské schopnosti musíme přizpůsobit především rychlosti a způsobu jízdy terénem, povětrnostním, ale také sněhovým podmínkám. Přizpůsobit svou jízdu musíme i s ohledem na hustotu provozu, čím více lyžařů, tím větší platí opatrnost. Musíme zvládnout včas zastavit nebo objet místo při nenadálé události, jakou může být například nečekaná překážka.

3. Volba jízdní stopy

Každý lyžař by měl svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře před sebou. Měli bychom vědět, že ten, kdo jede před námi, má vždy přednost. To znamená, že musí mít prostor k jakémukoliv manévru, který může spočívat v oblouku nebo zastavení.  

Lyžař
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Při sjezdu dbejte na bezpečnost a všímejte si okolí

4. Předjíždění

Při předjíždění platí, že lze předjíždět seshora nebo zespoda, též zleva nebo zprava, ale vždy jen s dodržením dostatečného odstupu, který poskytne předjížděnému lyžaři nebo snowboardistovi potřebný prostor pro všechny jeho pohyby. Velmi jednoduše řečeno, budeme dbát na pomalejšího lyžaře před námi, abychom ho svou rychlejší jízdou nijak neomezili ani neohrozili.

Na sjezdovce
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Sjezdovku využívají i další lyžaři, pamatujte na to

5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista se musí při vjetí do sjezdové tratě - nebo pokud potřebuje zastavit a znovu se rozjet - dostatečně rozhlédnout nahoru i dolů a přesvědčit se, že to může učinit, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní. Znamená to, že tam kde je křížení sjezdovek, musíme se dostatečně okolo sebe rozhlédnout, abychom někomu nevjeli do cesty. V tomto případě neplatí přednost zprava jako na silnici. Stejně tak se budeme dostatečně okolo sebe rozhlížet, pokud jsme zastavili a budeme opět v jízdě pokračovat. Často dochází k tomu, že rozjíždějící se lyžař spoléhá na to, že lyžař přijíždějící zezadu dá pozor. Neuvědomuje si, že lyžař nemusí dostatečně rychle zareagovat a může dojít ke kolizi.  

Zasněžená krajina
i (Zdroj: Šárka Miškovská)
I na první pohled prázdná pláň může hostit další lyžaře

6. Zastavení

Je důležité se vyhýbat tomu, aby se lyžař nebo snowboardista zbytečně dlouho zdržoval v nepřehledných nebo úzkých místech sjezdové tratě. V případě pádu musí místo co nejdříve opustit. Znamená to tedy, že nebude zbytečně „překážet“ v místech, kde nejsme dostatečně vidět, nebo kde při postávání můžeme ostatním ztížit průjezd. Toto pravidlo se porušuje vůbec nejčastěji a málokdo si uvědomuje, že ohrožuje především sám sebe.

Přezkáče
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Pokud zůstane stát na trati, snažte se odejít ke kraji a nepřekážet ostatním

7. Stoupání a sestup

Každý lyžař musí stoupat nebo sestupovat pěšky na okraji sjezdové tratě. Toto je důležité především pro vyznavače skialpinismu. Měli bychom se tímto pravidlem řídit i v případě, že při lyžování ztratíme část vybavení. Na malou vzdálenost je důležité se pohybovat tak, abychom byli vidět.

8. Respektování značek

Značení a signalizaci musí respektovat každý lyžař nebo snowboardista. Před lyžováním bychom se s těmito značkami nebo signalizací měli dostatečně seznámit, abychom potom věděli, co máme dělat. Všichni známe, co znamená značka STOP - musíme zastavit a pečlivě se rozhlédnut.

Na horách
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Vždy se chovejte tak, abyste neobtěžovali okolí

9. Chování při úrazech

Při úrazech je povinen každý lyžař nebo snowboardista poskytnout první pomoc. Toto obecné pravidlo platí všude a je známé telefonní číslo 112 na integrovaný záchranný systém, které funguje ve většině zemí. Dobré je znát i kontakt na horskou službu, protože přivolání této pomoci je nejrychlejší. Místo úrazu je potřeba označit například zkříženými lyžemi a zabezpečit místo před ostatními lyžaři.

10. Povinnost prokázání se

Svými osobními údaji je povinen se prokázat každý lyžař nebo snowboardista v případě úrazu, kdy je jako svědek nebo účastník, ať už odpovědný nebo pouze poskytující pomoc. V mnoha zemích se ke kolizi lyžařů dostavuje policie, která řeší případné zavinění nebo kontroluje požití alkoholu, který je přitěžující okolností.

Pokud si desatero lyžaře osvojíme a budeme se jím držet, bude tak náš pobyt na horách při lyžování jen krásným zážitkem a velmi milou vzpomínkou na zimní část roku.

Publikováno: 26. 1. 2020, Autor: Šárka Miškovská, Profil autora: Šárka Miškovská

Mohlo by vás dále zajímat

Jak vyrobit jednoduchý stojan na lyže

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Návod na výrobu jednoduchého věšáku na lyže a běžky.