reklama

Co nám sdělují vánoční pranostiky?

Naši předkové byli moudří a na základě dlouhých pozorování sestavili různé vánoční pranostiky, které ale kupodivu jsou stále aktuální i po mnoha staletích. Sdělují nám, abychom si všímali přírody a jejího dění a na základě toho promýšleli své konání. A protože vánoční čas je obdobím klidu a rozjímání, neuškodí, když si vánoční pranostiky připomeneme a zkusíme si je vyložit tak, abychom jim rozuměli.

i (Zdroj: Depositphotos.com)
Vánoční pranostiky se opíraly o dlouhodobá pozorování přírody (Zdroj: Depositphotos)

Co nám sdělují vánoční pranostiky?

Nejen ty vánoční, ale pranostiky na celý rok byly sestavovány na základě dlouhodobých pozorování přírody a jejích jevů. Naši předkové pozorovali přírodní zákony a sestavovali si tak jakýsi meteorologický kalendář, aby jejich potomci věděli, co ve kterou dobu dělat a jak plánovat orbu, setí nebo žně. I příroda si ráda zažertuje, a pokud v prosinci přestane sněžit a přijde obleva, má to vliv na pozdější úrodu. Protože vánoční čas byl na pranostiky asi nejbohatší, připomeňme si ty, které se váží k celému prosinci.

Jehličí a mráz
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná

Prosincové pranostiky

1. 12. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
3. 12. O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.
4. 12. Po svaté Baruši střez nosu i uší!

 • O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
 • Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.
 • Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
 • Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
 • Na svatou Barboru saně do dvoru.

6. 12. Svatý Mikuláš splachuje břehy.

 • Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
 • Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
 • Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
 • O sv. Mikuláši snížek často práší.
 • Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Svatá Barbora
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Po studeném prosinci bývá úrodný rok

Tyto pranostiky ukazovaly na předpoklad, že začátkem prosince již napadne sníh, ale neočekávají se silné mrazy. Příroda se v tu dobu ještě ukládá k zimnímu spánku a silné mrazy by mohly rostliny poškodit. Naopak pokud prosinec začal deštivě, daly se později očekávat silné mrazy.

Mikuláš
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich

13. 12. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

 • Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
 • Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku.
 • Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.         

16. 12. O svaté Albíně schovej se do síně. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
17. 12. O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.

Lucie
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Lucie noci upije

Stejně jako u svátku svaté Barbory a svatého Mikuláše, i u Lucie nalezneme více pranostik. Právě den svaté Lucie poukazoval na rovnodennost - den byl stejně dlouhý jako noc. V tu dobu již zima přebírá definitivně vládu nad přírodou. 

Štědrý den a vánoční svátky

21. 12. O svatém Tomáši meluzína straší.
23. 12. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. 12. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.

 • Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.
 • Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
 • Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
 • Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
 • Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.
 • Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
 • Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
 • Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou.
 • Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.
 • Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
 • Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
 • Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.

Štědrý den býval brán jako magický den, kdy se děly zázraky a proto všichni pečlivě pozorovali oblohu, aby jim nic neuniklo. Ideální bylo, pokud byl tento den jasný, mrazivý a zasněžený.

Štědrý den
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený


25. 12. Do vánoc není ani hladu, ani zimy.

 • Levné povětří okolo vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
 • Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
 • Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
 • Když čas před vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.
 • Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.
 • Zelené (černé) vánoce - bílé Velikonoce.
 • Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.
 • Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.
 • Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
 • Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.
 • Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.
 • V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.
 • V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.
 • Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.

26. 12. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.

 • Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
 • Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
 • Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
 • Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
 • Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.
 • Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
Štěpánská koleda
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně?

Konec roku

28. 12. Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.

 • Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.
 • O Mláďátkách den se omlazuje.
 • Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory.

31. 12. O Silvestru papeži snížek si již poleží.

 • Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
 • Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
 • Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.

Otázkou zůstává, zda 28. prosince, tedy na "Mláďátka", byly pranostiky přiřazovány přírodním vlivům či se k tomuto dni nevázala starověká událost ke dni narození Ježíše Krista a vyvraždění malých dětí králem Herodem. Obě zmiňované pranostiky si totiž odporují. 

Silvestr
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží

Publikováno: 1. 12. 2019, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová