reklama

Péče o hroby je naší vizitkou

Jistě máte doma všechno jako ze škatulky, všude uklizeno a pořádek. Jak jste na tom ale s hroby svých blízkých? Máte je také v bezvadném pořádku, omyté a vyčištěné náhrobky, čerstvé květiny, podzimní výzdoba? Péče o hroby svých zesnulých předků a příbuzných je vaší vizitku před vaším okolím.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Péče o hrob by měla být samozřejmostí, leží zde naši předkové (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Péče o hrob není jen povinná návštěva na Dušičky

Pečovat o hrob, kde jsou pochováni naši předkové a příbuzní, bychom měli už jen z úcty k nim. Neznamená to ovšem, že jednou - dvakrát do roka navštívíme hřbitov, pohodíme na hrob nějaký ten narychlo koupený věneček, zapálíme svíčku a zase odcházíme. Návštěva hřbitovů by měla být chvílí rozjímání a vzpomínání a také bychom v tomto duchu měli o hroby svých blízkých pečovat. Pojďme si spolu teď před dnem Památky zesnulých připomenout, jak bychom měli o hrob pečovat celoročně a jak se o něj postarat právě v tento dušičkový čas.

Dekorace na hrob mají své náležitosti, nehodí se sem všechno
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Dekorace na hrob mají své náležitosti, nehodí se sem všechno

Poplatky a povinnosti

V první řadě bychom měli mít zaplacený tzv. poplatek z pronájmu, který se obvykle uzavírá na 10 let a správce hřbitova většinou obeznámí nájemce s blížícím se obdobím dalších plateb. Po tuto dobu jste povinni se o pronajaté místo a potažmo hrob náležitě starat. Vaší povinností je především udržovat hrob a jeho bezprostřední okolí v pořádku a provádět úklid. Místo by nemělo zarůstat nevhodnými rostlinami (plevelem), které budou narušovat pietní ráz místa a budou obtěžovat okolí.

Hrob a náhrobek opravujte především kvůli bezpečnosti - narušená statika náhrobku může způsobit nejen jeho pád, ale také případné zranění osob. Vaší povinností je také zajistit, aby v hrobě byly uloženy ty správné ostatky a nechat na matrice zapsat správné údaje o úmrtí blízké osoby. Nezapomínejte správu hřbitova také obeznámit se změnou svých kontaktních údajů.

Náhrobek je potřeba několikrát do roka omýt
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Náhrobek je potřeba několikrát do roka omýt

Co zahrnuje běžná péče?

Především to je běžný úklid hrobu a okolo něj. Veškeré nevhodné a přerostlé rostliny bychom měli odstranit, případně zakrátit a zkulturnit, aby nepřekážely ostatním hrobům a také návštěvníkům hřbitova. Jedná se zejména o v minulosti vysazené keře a stromy, které mohou být opravdu problémem. Na vlastním hrobě dbáme na údržbu náhrobku - běžná očista vodou a saponátem několikrát do roka by měla být samozřejmostí.

Pokud vlastníme hrob otevřený, tj. se záhonem na květiny, dbáme na pravidelné pletí a osázení květinami nebo nízkými keříky. Máme možnost, pokud je hrob mimo dosah naší působnosti a povinnosti nám nedovolují tento hrob navštěvovat, obrátit se na správu hřbitova, která vám za poplatek tuto službu zajistí a bude hrob udržovat za vás. V ceně takové služby získáte úklid a pokládání květin na hrob, sečení trávy, ošetření dřevin, likvidaci odpadů, ostrahu hrobu a informační služby. 

Na úklid hrobu bychom neměli zapomínat
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Na úklid hrobu bychom neměli zapomínat

Hřbitov není lunapark

Smutnou zkušeností několika posledních let je zaplavení hřbitovů, a to zvláště na Dušičky, nevkusnou dekorací z vietnamských tržnic. Někteří majitelé ve snaze ušetřit čas nakupují někdy až přeplácané a barevně křiklavé věnce a dekorace, kterými zdobí hroby. V některých případech se zdá, že čím víc takový hrob upoutá pozornost, tím bude majitel spokojenější.

Především zde by bylo na místě se spokojit s decentní a vkusnou výzdobou, která nebude připomínat pouťové stánky s atrakcemi. Hřbitov je místem klidu, piety, odpočinku a rozjímání. A navíc - střídmá a třeba podomácku vyrobená hřbitovní dekorace bude jistě daleko zajímavější než levná napodobenina z Asie. 

Květiny a dekoraci umisťujte s rozmyslem
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Květiny a dekoraci umisťujte s rozmyslem

Vandalové

Ne každý hřbitov disponuje kamerovým systémem a může si najmout ostrahu. Ve vlastním zájmu byste tak měli několikrát do roka navštívit hroby svých předků a nejen přinést květinu a svíčku, ale také zkontrolovat, zda je všechno v pořádku a zda hrob nenavštívili vandalové a nepoškodili jej. V takovém případě ihned informujte policii a správu hřbitova. Zde platí § 359 Hanobení lidských ostatků. Máte možnost si u pojišťovny nechat hrob pojistit právě proti poškození.  

Pojištění se vztahuje na hrob samotný, jeho pevné součásti (rámy, ozdoby, urny, podezdívky, náhrobní kameny, desky) i hrobku. Volně loženou dekoraci a svíčky vám bohužel nepojistí nikdo. Zajímavým, avšak málo známým jevem je pojištění pohřbu. To využívají především lidé, kteří se obávají, že jejich potomci jim nezajistí důstojný pohřeb. 

Poškození hrobu je třeba nahlásit
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Poškození hrobu je třeba nahlásit

Jak se na hřbitově chovat?

Každý by měl vědět, že hřbitov je místem posledního odpočinku nejen jejich blízkých, ale i dalších původních obyvatel místní vesnice či města. Mnohdy se jedná i o významné osobnosti. Hřbitov je tedy jakousi galerií lidské minulosti a podle toho bychom se zde měli chovat. Samozřejmostí je vstupovat na hřbitov ve střízlivém a odpovídajícím stavu, nechovat se v rozporu s hřbitovním řádem - nehlučet, neběhat a vůbec se zdržovat jednání, které se dotýká důstojnosti zemřelých.

Vodu z vodovodního řadu na hřbitově používat pouze k zalévání nebo omývání hrobů. Mít pod dozorem zejména malé děti. Některé hřbitovy umožňují vstup i domácím mazlíčkům, jinde je toto striktně zakázáno, dbejte proto pokynů na vývěskách před hřbitovem. Bez povolení je na hřbitov zakázán vjezd vozidel. Veškeré dekorace musíme na hrob umisťovat tak, aby nehrozilo jejich vzplanutí od otevřeného ohně.

Hřbitov je pietní místo, chovejte se zde tiše
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Hřbitov je pietní místo, chovejte se zde tiše

Odpadky z hrobů se ukládají pouze na vyznačení místo. Z cizích hrobů bez dovolení nic neodstraňujeme a také neodnášíme dekorace. Je neslušné na hřbitově kouřit a pouštět hlasitě hudbu. Zkrátka - slušnost a úcta zde platí víc než kdekoliv jinde a toho bychom se měli držet a pečovat o hroby stejně jako o své domovy.

Zdroj informací: autorka článku; zakony.centrum.cz

Publikováno: 31. 10. 2022, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová