reklama

Na návštěvě u přírodního sběratele

Sběratel Ilja Hurník nám povypráví o své přírodní zahradě na chalupě a ukáže sbírku lisovaných rostlin po svém tatínkovi.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.
Ilja Hurník nám nejdříve ukáže kouzelnou sbírku lisovaných rostlin po svém tatínkovi. Jednotlivé rostliny jsou výtvarně naaranžovány, každý list tak působí jako plastický obraz. Jde o nádherné představení jednotlivých květin. Následně si povídáme o chalupě, její nenásilné údržbě a propojení s přírodou. Při povídání se vracíme do pražského bytu a ukazujeme si sběratelské poklady - nádherné měděné pečící formy a 150 let starý figurkový betlém s barokními prvky.

Publikováno: 21.1.2005, Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.