reklama

Jak zazimovat dosny

Jak zazimovat dosny

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.
Víte jak zazimovat dosny? Nevíte? Ludmila Dušková ukáže divákům, jak dosny zazimovat. Ideální stav pro dosny je takový, pokud rostliny přejdou mrazem. U zazimování rozlišujeme tři způsoby, kterými zazimování provádíme. První způsob je odstřihnutí nadzemní části, kdy hlízy důkladně očistíme od zeminy a zasypeme je ve vhodné nádobě pilinami. Tento způsob je vhodný v případě, že máme vlhčí sklep nebo místnost, kde budeme hlízy zimovat. U druhého způsobu zazimování opět odstřihneme nadzemní část, nebudeme kořeny zbavovat zeminy a vložíme je volně do vhodné nádoby. Tento způsob je vhodný v případě, že máme sušší sklep. Posledním způsobem uskladnění je opět odstřihnutí nadzemní části a ponechání hlízy v květináči. Tento způsob je opět vhodný pro umístění v sušších prostorách. Ideální teplota zimoviště je 5 až 7 stupňů a vlhkost vzduchu okolo 70%. Pro správné přezimování je důležité, jednou za měsíc provádět kontrolu zdravotního stavu hlíz.

Publikováno: 28.5.2016, Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.