reklama

Rostlinolékařská poradna s Janem Kopřivou

Rostlinolékařská poradna s Janem Kopřivou

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.
Jan Kopřiva svými radami pomáhá divákům řešit problémy, které se jim na jejich zahradách vyskytly. V prvním dotazu se budeme zabývat škůdcem lalokonoscem, který okusuje listy a jehož larvy ničí kořeny rostlin. Ochrana před nimi se musí provádět zjara, aplikací parazitických hlístic. Ty čichem vyhledají larvy, napadnou je a zlikvidují. Dají se použít i chemické granule, které se zapraví do půdy. Dále si ukážeme, jak vypadá napadení červci vlnatí. Pokud se přemnoží, dokáží dokonalerostlinu zdecimovat. Na citrusech je jejich výskyt velice častý. Je nutno rostliny ošetřovat preventivně. Nejlépe ekologickým prostředkem, který stříkáme na listy i zespoda. Postřik je nutný jednou za měsíc. Na závěr se budeme věnovat přípravkům proti plevelům. Totální herbicidy lze použít, než na záhony něco vysázíme. Pokud již máme vysázeno, dá se použít bodový aplikátor herbicidů, který má na konci houbičku, kterou potíráme nežádoucí plevel. Nesmíme ho ale nechat přerůst a likvidovat ho již v ranné fázi růstu.

Publikováno: 16.12.2008, Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.