reklama

Jak se zbavit hmyzu, který naletuje na potraviny

Jak se zbavit hmyzu, který naletuje na potraviny

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.
Jak se můžeme zbavit hmyzu, který lákají potraviny? Jde například o vosy, které nás obtěžují při obědě venku, nebo si dokonce postaví poblíž hnízdo. Pokud toto hnízdo najdete, můžete ho zlikvidovat sami za pomoci speciálního přípravku, který nastříkáte nejlépe navečer opatrně do vchodu do hnízda. Pokud hnízdo nenajdeme a vosy k nám létají z větší vzdálenosti, můžeme si nad stůl zavěsit speciální lapače. Vosy pak vlétávají dovnitř za lákavou tekutinou. Dalším hmyzem, který nás může obtěžovat jsou mravenci. Jak na ně?

Publikováno: 23.6.2009, Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.