reklama

Jarní péče o bonsaje

Jak na jaře pečovat o bonsaje.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.
Není miska jako miska. Do zvlášť příhodných misek, se dají vysázet celé lesíky. Když "bon" je miska "saj" je stom, celé dohromady je to bonsaj. Ukážeme si jak na jaře o bonsaje pečovat. V dubnu vynášíme bonsaje ze zimovišť, prohlédneme jejich zdravotní stav a zakrátíme výhony. Zakrácením výhonů podpoříme zahoustnutí koruny bonsaje. Při vynesení bonsajů ze zimoviště, je důležité, nevystavovat je ihned přímému slunci, to platí zejména u listnatých bonsajů. Bonsaj umístíme spíše na stinné místo a to z toho důvodu, že v případě, že slunce bonsaj probudí a náhodou se dostaví pozdní mrazíky, může bonsaj umrznout. Při přesazování neodstraňujeme půdu v kořenech. Hlavním krokem jarní péče listnatých bonsajů, je průstřih a odstranění například uhynulých výhonů, příliš dlouhých větví. Dále zakrátíme ostatní větvičky tak, aby dostala koruna potřebný tvar. U jehličnanů se snažíme podpořit vyrašení pupenů. Vylamujeme pupeny na koncích větviček a tím směřujeme růstovou energii do míst, kam potřebujeme. Hnojit začínáme na začátku vegetace. Používáme speciální hnojiva, která se rozkládají v substrátu až půl roku. Listnaté bonsaje umisťujeme do stínu nebo polostínu, jehličnanům slunce nevadí.

Publikováno: 1.4.2018, Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.