reklama

Odvod spalin u kondenzačních kotlů umožňuje šetřit vaše finance i přírodu

Kondenzační kotel je skvělou alternativou pro vytápění zemním plynem. Oproti klasickému kotli spotřebuje o 30 % méně paliva, a přitom vypustí do ovzduší až o 70 % méně škodlivých emisí. Zároveň ale poslouží stejně výkonně jako klasický kotel. Tepelný komfort a ohřev vody vám tento typ kotle zabezpečí při nižších nákladech a lepší péči o ekologii. Navíc, pokud topíte na tuhá paliva, do roku 2022 musíte vyřešit výměnu kotle za kotel s nižším emisním dopadem. Kondenzační kotel je rozhodně elegantní, ekonomická i ekologická volba.

i (Zdroj: Depositphotos.com)
Šetřit vaše finance i přírodu vám pomůže i odvod spalin u kondenzačních kotlů (Zdroj: Depositphotos)

Pokud stavíte nemovitost, nebo potřebujete pořídit nový plynový kotel, zvažte určitě možnost kondenzačního typu kotle. Umí nejen vytápět prostor, ale také vám ohřeje vodu pro mytí nádobí nebo sprchování. Systém kondenzace a odvodu spalin kondenzačních kotlů umí efektivně využít část tepla, která by se jinak odvedla pryč jako odpad, ještě pro vaši potřebu navíc. Tím se snižují náklady na provoz při stejném výkonu jako u klasického kotle a zároveň vypouštíte méně škodlivých látek.

Jak kondenzační kotle fungují?

V kotli se spalují uhlovodíková paliva, zejména zemní plyn. Vodík při spalování shoří na vodu, a tak odchází ve spalinách jako vodní pára. Klasický konvenční kotel spaliny neochladí, zůstanou nad rosným bodem, a jako vodní pára pak zbytečně odchází pryč. Nesou s sebou i další možnou využitelnou tepelnou energii.

V kondenzačním kotli naopak dochází při procesu zpracování ochlazení spalin pod rosný bod, vodní pára se tak zkondenzuje a odevzdá své teplo pro vaše využití. Je to tedy opačný proces než při přeměně vody na páru vařením, která i s teplem uniká pryč. Skupenské teplo je při této proměně však stejné, a navíc je možné ho ještě využít, čím šetříte nejen ekologii, ale také vaše finance. Při stovkách litrů kondenzátu za rok, například při využívání v rodinném domě nebo v menší bytovce, se jedná už o opravdu nezanedbatelné množství využitelné tepelné energie.

Kondenzační kotel
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Využít k topení kotel s odvodem spalin je velmi dobrá volba

Jak to vypadá uvnitř kotle

Kondenzační kotel se od klasického kotle zvenku nemusí nijak lišit a na první pohled je nemusíte rozeznat. Rozdíly jsou až uvnitř celého systému. U kondenzačního kotle je vždy odvod kondenzátu přes sifon, který tak brání odvodu spalin do okolí. Spálením 1 m3 zemního plynu vznikne přibližně až 1,6 l kondenzátu, který se odvádí do kanalizace. Vzniklý kondenzát je středně silná kyselina. Při použití kotle v rodinných a bytových domech je neutralizace této složky zabezpečená automaticky v odpadní vodě odváděním mýdel a saponátů do stejného odpadu, kde se mísí.

Servis kotlů
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Revize kotlů před topnou sezónou je daná zákonem

Při nesprávném odvádění kondenzátu se spalinami, tedy přímé napojení hadice bez sifonu, může dojít k ucpání. V takovém případě kondenzát stoupá zpátky do kotle a způsobuje jeho nesprávnou funkci a poruchy. Pokud k takovému ucpání dojde, můžou se do kotle začít vytlačovat i odpadní vody z kanalizace. Odvod spalin kondenzačních kotlů je proto vždy nutné řešit odvodem kondenzátu přes sifon. Pokud nemůžete nebo nechcete napojit kotel na kanalizaci, zvolte vhodné čerpadlo s automatickým spínacím plovákovým systémem. Bezpečnostní funkce spínače v případě poruchy nebo přeplnění kotel zcela vypne.

Další nedílnou součástí kondenzačního kotle je ventilátor, který slouží nejen k přípravě směsi vzduchu s plynem ve vhodném poměru, ale také k překonání odporu spalovací komory a komína. Kondenzát ve spalovací komoře stéká směrem od shora dolů, proto je hořák ideálně umístěný v horní části spalovací komory, i když to vypadá nelogicky. Spaliny v tomto případě opravdu proudí shora dolů. Teplota spalin je běžně do 50 °C, vyvolává tak jen slabý tah komínu. Spaliny chladnou a kondenzují se i dále v komíně, z toho důvodu se tady nepoužívá klasický vložkový komín. Nízká teplota odpadových spalin naopak umožňuje použití plastového potrubí, které ale musí být odolné vůči vyšším teplotám a agresivnějším chemikáliím, což kyselejší kondenzát je. Plastové potrubí ze stabilizovaného polypropylenu je odolný vůči teplotám do 120 °C a také vůči agresivním chemikáliím.

Rozvod schematicky
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Schéma rozvádění tepla po domě vysvětlí činnost kondenzačních kotlů

Přívod vzduchu a odvod spalin

Další neméně důležitou částí při instalaci je odvod spalin kondenzačního kotle ven a přívod spalovacího vzduchu dovnitř kotle. Kotel s tlakovým ventilátorem umožňuje použít koncentrické potrubí k odvodu spalin i přívodu spalovacího vzduchu. Nesnižuje se tím teplota vzduchu v místnosti, protože prostor není ochlazovaný čerstvým vzduchem pro spalování. Navíc umožňuje získat další teplo ze spalin ohřevem nasávaného vzduchu po celé délce spalinovodu a zvyšuje tak účinnost kondenzačního kotle.

Ideální volbou je vedení spalinovodu šikmou střechou. Jedná se o jednoduchý a nenákladný způsob bez dalších stavebních konstrukcí. Prvky k prostoru vedené střechou najdete už v nabídce dodavatelů střešních krytin. Můžete s tím tedy počítat už při stavbě domu nebo pokládce střechy a pro tuto variantu se předem připravit. Při vedení plochou střechou počítejte s instalačním otvorem jednoznačně už při stavbě domu. Vzhledem k tomu, že u rovné střechy, naproti té šikmé, je pak dodatečné doplnění otvoru ve střešní krytině značně náročnější. Při umístění otvoru pro spalinovod ve střeše, je obzvlášť důležité dávat pozor na zatékání. Hrdlo pro umístění spalinové trubky musí být dokonale utěsněné.

Displej kotle
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Kotel je možné nastavit tak, aby si sám reguloval teplotu i spínání

V obou případech je potřeba délku vyústění volit podle lokality a množství případného sněhu. Pokud zvolíte krátké vyústění, může zamrznutí nebo zapadání sněhem způsobit značné škody, a s tím spojené starosti navíc. Pokud umisťujete nový kotel do již stávající stavby, můžete využít pro odvod spalin již existující komín. Komín musí být průchodný a čistý. V opačném případě je nutné do komínové šachty instalovat koncentrické potrubí, nebo nasávat přiváděný vzduch z prostoru kotelny. Pokud zjistíte, že je komínová šachta lomená, použijte flexibilní typy trubek. Určitě nepoužívejte žádné náhradní hadice, které nejsou pro tyto účely přímo určené a schválené. Použití nevhodného materiálu může způsobit nefunkčnost celého systému, poškození kotle nebo přímo požár důsledkem přehřátí materiálu, který na to není přizpůsobený.

Další možnou variantou je pak vedení stranou přes zeď domu a fasádou ven. Při odvodu spalin po fasádě také nepoužívejte jednoduché plastové potrubí. Rozhodně není odolné vůči povětrnostním vlivům, UV záření ani větru. Plastový komín se tak může po čase rozpadat a kondenzát v něm při chybějící tepelné izolaci také zamrzat. Vnější potrubí pro tyto účely se vyrábí z nerezové oceli a vzduchová mezera vytváří izolaci pro vnitřní plastovou trubku.

Odvod spalin
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Odvod spalin je nutné zabezpečit tak, aby nepoškodil životní prostředí

Konečné řešení komínu, odvodu spalin, kondenzátu a přívodu vzduchu řešte vždy s odborníkem, případně místním kominíkem. Výrobci kondenzačních kotlů nabízí celou řadu vhodných a schválených možností, které jsou pro vámi vybraný typ kotle nejvhodnější.

Publikováno: 14. 9. 2019, Autor: Silva Pokorná, Profil autora: Silva Pokorná