reklama

Chytře a snadno na úsporu energie domácností

Ceny energií v minulých letech nekontrolovatelně rostly, řada domácností se potýkala s problémy, jak pokrýt tyto nenadálé rozdíly, jak ušetřit v domácím rozpočtu a kde najít rezervu. Zároveň se řada rodin začala více zajímat o další možnosti, jak získat elektrickou energii a jak uzpůsobit chod celé domácnosti, aby se stala co nejméně energeticky náročnou. Životní styl se mění a přizpůsobuje novým podmínkám, ať již jde o čistě ekonomickou motivaci nebo ekologickou, lidé se dnes aktivně zajímají o nejnovější trendy.

i (Zdroj: Unsplash)
Používání energeticky úsporných spotřebičů a správa spotřeby energie domácností může výrazně snížit měsíční účty za elektřinu a teplo

Z dlouhodobého hlediska je nejlepším řešením, a to jak ekonomickým, tak ekologickým, vytvořit si vlastní zdroj energie. Instalace solárních panelů je navíc podporována státem pomocí dotace Nová zelená úsporám. Při výběru dodavatele je nutno pečlivě sledovat recenze, zjistit si informace o firmě, jak dlouho je na trhu a také zda umí vyřídit kompletně žádost o dotaci a napojení do sítě.

Je potřeba si uvědomit, že samotný počet fotovoltaických panelů není klíčovým faktorem pro výkon elektrárny. Velmi důležité je umístění panelů a jejich natočení ke slunci. V některých případech dochází k částečnému nebo úplnému zastínění některých panelů během dne. To má samozřejmě zásadní vliv na celkový výkon takového systému. Důležitá je i jeho správná údržba, servis a kontrola stavu. Inspekce solárních panelů se doporučuje pro elektrárny, které jsou již nějakou dobu v provozu, ale stejně tak pro elektrárny ihned po instalaci. U starších elektráren se často objevují drobné závady, které v čase narůstají. U nových elektráren se může jednat například o drobná poškození při instalaci. Ta nejsou pouhým okem viditelná, ale již od začátku ovlivňují výkon. I zdánlivě malý nedostatek, může znamenat několik tisíc ročně pro menší domácnost.

Inspekce solárních panelů se doporučuje velkým i malým elektrárnám. Po deseti až patnácti letech se účinnost solárních panelů přirozeně snižuje, v průměru o 0,5 % až 0,8 % ročně, což může vést k poklesu výkonu o 7,5 % až 12 %. V důsledku dalších závad se pak výkon může snížit celkově až o 20 %. Tak jako automobil vyžaduje pravidelnou návštěvu servisu nebo plynový kotel a komín kontrolu servisního technika alespoň jednou do roka, neobejde se ani fotovoltaická elektrárna o pravidelnou péči od odborných firem. 

I zdánlivé drobnosti mohou v ročním vyúčtování znamenat úsporu několik tisíc korun. Často se setkáváme, zejména u starších instalací, kdy firmy ještě neměly dostatek zkušeností, s panely, které jsou instalovány takovým způsobem, že jim významnou část dne stíní například střešní vikýř, satelitní parabola apod. Lidé si neuvědomují, že takto instalovaný panel je spíše spotřebič.

Desatero úsporné domácnosti:

1. Netopte více, než musíte

Pro každého je jiná teplota ta komfortní. Mění se i podle místností a denní či noční hodiny. V ložnici mají lidé většinou chladněji oproti kuchyni nebo v obývacím pokoji. V našich krajinách jsme trochu zhýčkaní a není tak běžné doma obléknout svetr nebo mikinu, tak jako je tomu na západ a sever od nás. Odborníci uvádějí, že snížením teploty o 1 °C, ušetří domácnosti až 6 % energie na vytápění.

2. Instalujte si chytré moderní termostaty

Moderní verze termostatu může výrazně pomoci při kontrole spotřeby energií. Chytrý termostat nebo termostatické ventily, v případě, že nevlastníte svůj kotel, nastaví teplotu dle času a místnosti. Můžete je ovládat i pomocí chytrého telefonu.

Investice do izolace, modernizace topení a osvětlení mohou v dlouhodobém horizontu snížit náklady na energie a zvýšit komfort v domácnosti
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Investice do izolace, modernizace topení a osvětlení mohou v dlouhodobém horizontu snížit náklady na energie a zvýšit komfort v domácnosti

3. Radiátor má mít přehled o celé místnosti 

Nezakrývejte radiátory závěsy, oblečením. Ideální je, když na něj vidíte z jakéhokoliv rohu pokoje.

4. Chytré větrání

Větrejte krátce a intenzivně. Pokud máte stále otevřenou ventilaci v zimních měsících, dochází k velkým únikům tepla. Řešením je také rekuperační jednotka.

5. Pravidelná kontrola kotle a komína

Dodržujte pravidelnou návštěvu servisního technika, který zkontroluje kotel a komín. Případná výměna starého kotle může znamenat velkou energetickou úsporu.

6. Zateplení budov a kvalitní okna

V dnešní době se již staví i pasivní domy, které mají zateplení, kvalitní okna a rekuperaci. Jejich cena pořízení se enormně neliší od běžného domu. Existuje řešení, i pokud bydlíte ve starším domě. Kvalitním zateplením stěn a střech spojeným s výměnou oken se můžete běžně dostat na třetinu původní spotřeby. Na zateplování navíc stát přispívá v rámci programu Nová zelená úsporám.

 7.  Vypínejte zařízení

Nezapomínejte vypínat světla, televize, počítače a další elektroniku, když je nepoužíváte a nenechávejte je ve stand-by režimu. Nabíječky vytáhněte ze sítě. Pokud některá zařízení stále spotřebovávají energii i po vypnutí, zvažte jejich odpojení ze zásuvky nebo jejich zapojení do prodlužovacího kabelu, který můžete snadno vypnout. A pokud máte více spotřebičů, můžete pomocí jednoduchého wattmeteru změřit jejich spotřebu v různých režimech.

Vypínejte elektroniku a spotřebiče, které nepoužíváte, a nechte je v pohotovostním režimu. Tím snížíte tzv. standby spotřebu
i (Zdroj: Unsplash)
Vypínejte elektroniku a spotřebiče, které nepoužíváte, a nechte je v pohotovostním režimu. Tím snížíte tzv. standby spotřebu

8. Používejte chytré žárovky

LED žárovky spotřebovávají až o 85 % méně energie než klasické žárovky. Osvětlení spotřebuje až desetinu elektřiny domácností, například na společné chodbě se vyplatí využít vypínače se senzorem pohybu. 

Nahraďte staré žárovky za úsporné LED žárovky. LED žárovky spotřebují méně energie a mají delší životnost
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Nahraďte staré žárovky za úsporné LED žárovky. LED žárovky spotřebují méně energie a mají delší životnost

9. Efektivně využívejte spotřebiče

Spouštějte myčku, když je plná, perte prádlo na nižší teplotu a nepředpírejte. Lednici neumísťujte hned vedle tepelného zdroje, jako je trouba, radiátor nebo myčka. Pro potraviny uchovávané v chladničce bohatě stačí nejnižší výkon, čili 7 °C. Pokud to lednice dovolí, nastavte prázdninový provoz, když odjíždíte na delší dobu na dovolenou. U starších mrazáků je nutné pravidelné odmrazování, pokud se námraza vytváří stále častěji, je načase spotřebič vyměnit.

10.  Nakupujte energeticky úsporné spotřebiče

Od roku 2021 se změnil evropský systém štítků. Byly zrušeny hodnoty A s plusem (A+, A+++ atd.) a energetické štítky se vrátily zpět na škálu A–G. Například spotřebič, který měl štítek A++ může nyní být v kategorii B či C. Zvažte nákup notebooku před stolním počítačem, je energeticky méně náročný.

Pokud je to možné, pořiďte si nové spotřebiče s energetickou štítkem A+++. Moderní spotřebiče jsou obvykle mnohem úspornější než starší modely
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Pokud je to možné, pořiďte si nové spotřebiče s energetickou štítkem A+++. Moderní spotřebiče jsou obvykle mnohem úspornější než starší modely
„Pokud již vlastníte solární elektrárnu, nepodceňujte její pravidelnou inspekci.  Nechte si odbornou firmou provést revize a kontrolu elektroinstalace, střídačů a souvisejících systémů včetně bateriových uložišť. Nezapomínejte ale ani na kontrolu samotných panelů. Pohled pouhým okem nestačí. Nejlepší revize je pomocí specializovaných dronů s termokamerami a následné vyhodnocení snímků umělou inteligencí. Inspekce odhalí případné závady. Může se jednat o vnitřní poškození vrstev panelu, praskliny, ale třeba i usazeniny a nečistoty.  Po následném odstranění závad si tak zajistíte maximální výkon elektrárny,” dodává technický ředitel DroneTech, Martin Doležal.

Zdroj informací: DroneTech s.r.o.

Publikováno: 26. 6. 2024, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce