reklama

Kam na výlet: Tříkrálové akce ve všech koutech naší země

Tříkrálové sbírky a koncerty, pořádané na mnoha místech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, vás zvou na bohatý program. Tak kam se vydáte?

i (Zdroj: Velká Bystřice)
Tříkrálové akce ve všech koutech naší země

Svátek Tří králů býval jednou z nejoblíbenějších lidových tradic a dnes se v různých obměnách opět vrací. Základ můžeme hledat v legendě o mudrcích z Východu, kteří vykonali obřadnou návštěvu u dítěte Ježíše. V průběhu staletí se z ní stala legenda o svatých Třech králích – Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. O svátku Zjevení Páně (6. ledna) se ve střední Evropě při tzv. žehnání domů na dveře stavení píšou svěcenou křídou písmena C+M+B, u nás v Čechách K+M+B. Nejsou to však počáteční písmena jmen Tří králů, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu.

Tříkrálová sbírka v Kutné Hoře

5. ledna 2019 

Sbírka proběhne v sobotu na území prakticky celého města a v širém okolí. Každým rokem se do této akce zapojuje stále víc koledníků, obcí, organizátorů, dárců.  Sbírka bude tentokrát využita na podporu rozvoje charitativní pečovatelské služby v okolí, aktivizační službu pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra, práce dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, zajištění provozu noclehárny pro muže, zajištění provozu sociálně terapeutické dílny pro lidi se zdravotním postižením.

Tříkrálové akce ve všech koutech naší země
i (Zdroj: Kutná Hora)
Tříkrálové akce ve všech koutech naší země

Tříkrálový koncert v Mělníku

5. ledna 2019 (17.00–18.00)

Koncert Velkého dechového orchestu MKD. Hudba, jež v průběhu Tříkrálového koncertu zazní, je z pera českých skladatelů počátku 20. století, kteří svými melodickými a harmonickými představami reagovali na výtvarnou secesi kolem sebe a dokázali hudebními prostředky rozehrát secesní zvukový kolorit. Důležitým atributem „převráceného“ světa je pochopitelně smích. Při zaznění koncertního valčíku Na stříbropěnném Labi od Františka Kmocha, serenády Václava Vačkáře Vzpomínka na Zbiroh, nebo hravé skladby Julia Fučíka Veselí vesničtí kováři a při tónech dalších koncertních skladeb, díky kterým se projdeme romantickou českou krajinou, přelétne modernímu člověku lehký úsměv kolem rtů, když si uvědomí společenské a kulturní souvislosti. Radost je v koncertu zastoupena také v srdcích všech účinkujících. A taková radost se lehce přelije i do srdcí ostatních účastníků koncertu.

Tříkrálové akce ve všech koutech naší země
i (Zdroj: Mělník)
Tříkrálové akce ve všech koutech naší země

Tříkrálová koleda ve Velké Bystřici

5.–6. ledna 2019 (9.00–17.00)

Přijměte pozvání na akci cyklu Hanácký rok v Bystřici. Lidová obchůzka s koledováním tří králů dostala v posledních letech nový rozměr díky sbírce České katolické charity. Za váš příspěvek na dobrou věc budete od koledníků odměněni zpěvem, vůní kadidla, tradičním nápisem K+M+B 2019 na dveřích a hlavně dobrým pocitem v duši.

Tříkrálové akce ve všech koutech naší země
i (Zdroj: Velká Bystřice)
Tříkrálové akce ve všech koutech naší země

Průvod Tří králů v Praze

6. ledna 2019 (14.00–17.00)

Průvod doprovázený bubeníky a trubači projde Mosteckou ulicí, Karlovým mostem, Karlovou ulicí, Seminářskou ulicí, Mariánským náměstím, Linhartskou ulicí, ulicí U Radnice, Malým náměstím, poté projde pod Staroměstským orlojem a zakončí na pódiu na Staroměstském náměstí, kde králové předají své dary nově narozenému Ježíškovi v živém Betlémě.

Na Staroměstském náměstí bude od 16.00 hodin pokračovat hudební program ukončený Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby. Stejně jako tři králové obdarovávají narozeného Ježíška, může i veřejnost přinášet dary dětem ze sociálně slabých rodin a z azylových domů. U pódia bude umístěn koš, do kterého mohou lidé dávat dětské knížky, hračky, hry či školní pomůcky.

Tříkrálové akce ve všech koutech naší země
i (Zdroj: Praha)
Tříkrálové akce ve všech koutech naší země

Tři králové v Českém Krumlově

6. ledna 2019 (16.00–18.00)

V 16.00 přijdou na náměstí Svornosti do Českého Krumlova tři králové. Při této příležitosti se uskuteční tříkrálová sbírka České katolické charity a dojde ke sfouknutí vánočního stromu. Tento malý happening bude důstojnou tečkou za českokrumlovským adventem.

Trasa: Kláštery – Latrán – Radniční – náměstí Svornosti. Po celé trase průvodu můžete přispět koledníkům a pomoci tak potřebným.

Tříkrálové akce ve všech koutech naší země
i (Zdroj: Český Krumlov)
Tříkrálové akce ve všech koutech naší země

Tříkrálová mše v klášteře Kladruby

6. ledna 2019 (12.00–23.59)

Mše v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mši slouží P. Miroslav Martiš.

Tříkrálové akce ve všech koutech naší země
i (Zdroj: Kladruby)
Tříkrálové akce ve všech koutech naší země

Publikováno: 4. 1. 2019, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce