reklama

Akvaponie: Chov ryb a hydroponické pěstování zároveň

Jestli doma chováte rybičky, zbystřete! Budeme se totiž věnovat akvaponii. Roman Lunda vám tento systém pěstování rostlin přiblíží.

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Principem je propojení akvakultury tedy chovu ryb a hydroponického pěstování, tedy pěstování rostlin v živném roztoku. V akvaponii také využíváme prospěšně mikroorganismy, které pomáhají s přeměnou látek a umožňují tak propojení těchto dvou systémů. Tato symbióza je pro soužití všech zmíněných organizmů výhodná.

Co budete potřebovat na akvaponii

U vnitřních hobby systémů je zpravidla vhodné disponovat akváriem (rozměr akvária určuje velikost celého systému – akvaponii lze vytvořit na 20 litrovém akváriu s 10 rybami či na 200 litrovém se 100 rybami. Důležitým prvkem je čerpadlo, které transportuje odpadní vodu od ryb přes jednoduchý mechanický filtr (molitan) dále do rostlinné části přes kořenový systém rostlin. Rostlinný systém je zpravidla umístěn výše než hladina akvária. Po kořenovém systému je očištěná voda gravitačním samospádem vedena zpět do akvária. Dalším důležitým vybavením jsou vzduchovací kameny, které zajišťují okysličení a pohyb vody.

Polystyrenový plovák
i (Zdroj: Prima FTV)
Polystyrenový plovák

Jak to celé funguje

Odpadní voda od ryb je transportována přes jednoduchou mechanickou filtraci čili odstranění nerozpuštěných látek přes kořenový systém pěstovaných rostlin. Ty odčerpávají z vody dusík, fosfor a oxid uhličitý (rozpuštěné látky), a tím nahrazují biologickou filtraci. Takto ošetřená voda putuje zpět do rybochovných nádrží. Díky rostlinám je voda obohacena o značnou část kyslíku což má kladný vliv na chov ryb. U komerčně využívaných systémů je odpadní voda z ryb upravena v tzv. mezikroku, což je úprava pH a doplnění živin pomocí organických hnojiv, takto upravená voda se může nazývat živným roztokem, který jak následně využíván pro hydroponické pěstování rostlin v systémech. Po vyčerpání živin, je voda zbavena škodlivých metabolitů (N, CO2 ) a vrácena zpět do rybochovného zařízení. Tento systém je pak označován jako dvou smyčkový.

Kam umístit akvaponii

To je jeden z hlavních aspektů. Volíme prostředí, kde lze kontrolovat podmínky jako je teplota, vlhkost a další. Hobby systémy jsou nejčastěji pouze sezónní, a proto jejich umístění zejména v letních měsících volíme na zahradu tak, abychom rostliny a ryby nevystavovali prudkému celodennímu slunečnímu záření. Malé systémy spojené většinou s akváriem je možné umístit v domě, garáži či v hale kanceláře. V tomto případě je ovšem nutné zvolit doplňkové osvětlení pro růst rostlin. Nejosvědčenějším místem je skleník. Ten lze využívat jak pro hobbisty, tak pro velké komerční systémy.

Pomocí akvaponie můžeme pěstovat bylinky do kuchyně
i (Zdroj: Prima FTV)
Pomocí akvaponie můžeme pěstovat bylinky do kuchyně

Nízké teploty během zimních měsíců

V našich podmínkách je zapotřebí ve skleníku udržovat teplotu vody a vzduchu. Tento problém dává možnost využívání bioplynových stanic či jakýkoliv systémů, které disponují odpadním teplem. Stejnou nutností jako u hobby systému je zajištění světelné periody pro rostliny v období zimních měsíců. Také je třeba dbát na neustálou hygienu obou systémů, jelikož jeden systém dokáže ovlivnit ten druhý. Problémem jsou nemoci, plísně a škůdci v rostlinných sekcích. Důležitá je tedy pravidelná kontrola, prevence či využití biologické kontroly. U vnitřních systémů se škůdci eliminují lépe než u otevřených skleníku či přímo venkovních systémů.

Jaké druhy ryb a výpěstků můžeme k akvaponii zvolit

Pomocí akvaponie můžeme chovat jak ryby určené ke konzumaci, tak okrasné. To samé platí pro pěstování rostlin, můžeme pěstovat rostliny určené ke konzumaci jako saláty, bylinky nebo okrasné květiny. Z globálního hlediska je nejrozšířenější kombinací chov tilápie nilské v kombinaci s pěstováním salátů či bylinek. U malých systémů se doporučují ryby, které nejsou příliš náročné na změny vodního prostředí, či nevyžadují pravidelný a speciální krmný režim. Vhodné jsou kaprovité ryby (kapr, lín, jelec jesen a jejich barevné formy). Tilápie či sumeček africký patří k druhům, které patří do kategorie středně náročných. Jejich umístění je vhodné jak pro hobby (větších rozměrů) tak pro komerční chovy, kde tyto druhy ryb vykazují enormně rychlý růst a odolnost ke změnám vodního prostředí.

Akvaponie spojuje chov ryb a pěstování rostlin
i (Zdroj: Prima FTV)
Akvaponie spojuje chov ryb a pěstování rostlin

Jaké jsou výhody akvaponie

  • Více jak o 90 % menší spotřeba vody při pěstování rostlin oproti běžnému pěstování v půdě.
  • 4-80x vyšší produkce rostlin na jednotku plochy (různí pěstitelé uvádí různé údaje).
  • Je možné dosáhnout úplné absence umělých hnojiv (v mnoha případech je potřeba doplňovat systém některými mikroprvky).
  • Provoz šetrný k životnímu prostředí (akvaponie nezatěžuje okolní povrchové vody znečištěnou vodou z akvakultury).
  • Američtí pěstitelé uvádějí snížení potřebné práce při sklízení zeleniny až o polovinu (především díky vyšší produkci rostlin na jednotku plochy a času).
  • Nižší výskyt škůdců, zvláště těch, kteří jsou vázáni na půdu.
  • Použitelný do všech klimatických oblastí. Systém je velice adaptabilní. Systém je vhodný pro celoroční pěstování rostlin a chov ryb i do oblastí, kde je nedostatek vody či vhodné půdy.
  • Velká tepelná kapacita vody v systému dokáže v zimním období částečně vyhřívat skleník, kde je pak možné pěstovat i jiné, než akvaponické rostliny.

Publikováno: 21. 12. 2018, Autor: Oldřich Navrátil, Profil autora: Oldřich Navrátil