reklama

Nejčastější dotazy ohledně pojištění majetku

Zajímá vás problematika ohledně pojištění vašeho majetku nebo zdraví? A víte, co všechno a proti čemu se lze pojistit? Na nejčastější dotazy ohledně pojištění majetku odpovídá Michal Šimon, manažer neživotního pojištění.

i (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)
Pojištění majetku nepodceňujte (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Pojištění majetku

Pravidelná Listárna Receptáře prima nápadů se opět zaměřila na nejčastější otázky ohledně pojištění. 

Například dotaz paní Marcely z Plané nad Lužnicí se zaobírá otázkou, zda existuje rozdíl mezi pojištěním chat jako stavby a pojištěním domácnosti bytu.

Odpověď: Na pojistném trhu je dnes možné sjednat si pojištění stavby domu nebo bytu, případně vedlejších staveb a samozřejmě i pojištění stavby rekreačního objektu. Jednotlivá pojištění se mohou lišit rozsahem pojistné ochrany. Rozsah pojistného krytí je dán sjednanými pojistnými nebezpečími na pojistné smlouvě, výší sjednaných pojistných částek a limitů pojistného plnění. Případné pojistné plnění přímo ovlivňuje také klientem zvolená výše spoluúčasti a definované výluky z pojištění.

Pan Petr z Litomyšle by rád věděl, zda se jeho pojistná smlouva, kterou má uzavřenou již 5 let, může nějak přizpůsobit vývoji cen nemovitostí či zvyšujícím se cenám stavebního materiálu.

Odpověď: Ano, dá se přizpůsobit, a dokonce pojišťovací zprostředkovatelé (finanční poradci) doporučují klientům, aby své smlouvy a v nich sjednané pojistné částky kontrolovali minimálně jednou za 2-3 roky tak, aby byl zohledněn vývoj situace na trhu s nemovitostmi i vývoj cen stavebních materiálů a stavebních prací. Klient může o aktualizaci sjednané pojistné částky požádat, případně lze na pojistné smlouvě vyjádřit souhlas s pravidelnou valorizací sjednaných pojistných částek a pojistného. Pokud je vstupní pojistná částka správně nastavena, je případné riziko podpojištění eliminováno a zajistí klientovi poskytnutí případného pojistného plnění v odpovídající výši.

Pan Mirek z Chocně má za sebou smůlovaté období, kdy mu doma "odešla" pračka a ke všemu jim doma praskla voda, čímž došlo ke škodám na majetku. Rád by proto věděl, zda je možné se nechat pojistit i na takovéto události. A je možné zařídit takové pojištění i na chatě?

Odpověď: Ano, zpravidla většina pojištění, ať již domácnosti nebo pojištění stavby, včetně rekreačních domácností či staveb, kryje škody vzniklé pojistným nebezpečím únik kapaliny z technických zařízení (vodovodní škody), což se vztahuje právě na škody, které způsobí prasklá a unikající voda v bytě nebo v domě.

Co dělat, když se vám rozbije pračka?
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Co dělat, když se vám rozbije pračka?

Pojištění NEON pro každý životní zkrat

NEON je pojištěním pro celou rodinu. Nastavte si také pojistnou ochranu pro případ úrazu či nemoci s pojistným krytím smrti a dožití. NEON umí pojistné navíc zhodnotit. 

Zeptejte se u svého pojišťovacího zprostředkovatele také na pojištění domácnosti, vozidel, majetku a odpovědnosti občanů, úrazové a životní pojištění, cestovní pojištění nebo pojištění podnikatelů. 

Zdroj informací: pořad Receptář prima nápadů; Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Publikováno: 30. 6. 2022, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová