reklama

Kam na výlet: Živé betlémy patří mezi oblíbené vánoční tradice

Vypravte se za pravou vánoční atmosférou, kterou pro vás připravili aktéři oživlých betlémů na mnoha místech. Kam se vydáte vy?

Živý betlém ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

16. a 17. prosinec 2017 (17:00–18:00)  

Vánoční atmosféru na půdě muzea navodí živý betlém… Návštěvníci se mohou těšit na lidovou hru o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše. Účinkují tanečníci, zpěváci a muzikanti z rožnovských souborů.

Živý betlém
i (Zdroj: Rožnov pod Radhoštěm)
Živý betlém

Živý betlém na statku Lüftnerka v Plzni

16. prosinec 2017 (15:00–16:00) 

Předělem mezi adventním a vánočním programem na statku Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně se stane tuto sobotu živý betlém. Třetí adventní sobota zde bude již zcela ve znamení kvapem se blížících Vánoc. 
Zpívaný a hraný příběh o Marii, Josefovi a narození Jezulátka má na Lüftnerce již letitou tradici; první připomenutí zmíněného biblického příběhu je spojeno s počátkem tohoto tisíciletí. V jednotlivých letech mělo různou podobu, ale vždy se konalo za značného zájmu návštěvníků. 

Živý betlém
i (Zdroj: Statek Lüftnerka)
Živý betlém

Živý betlém na zámku v Telči

17. a 18. prosince 2017 

Živý betlém tradičně zpestřuje atmosféru v Telči. Komponovaný pořad v podání zhruba šedesáti účinkujících různých věkových kategorií v autentických kostýmech za doprovodu živé hudby vychází z biblického příběhu o narození Ježíše a klanění tří králů. Tradiční lidové koledy, říkadla a tance v podání folklórního souboru Podjavořičan a dětského souboru Kvítek.

Časy vystoupení:
sobota 16. 12. 2017 – 17.00, 18.15
neděle 17. 12. 2017 – 14.00, 15.00

Živý betlém
i (Zdroj: Zámek Telč)
Živý betlém

Živý Betlém ve Spáleném Poříčí

17. prosince 2017 (14:00–15:30) 

"Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Také Josef se vydal spolu s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala s ním děťátko do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém."

Živý betlém i letos obohatí předvánoční čas ve Spáleném Poříčí. Vidět jej můžete na stříbrnou neděli, vystoupením malých i větších herců se můžete potěšit na náměstí.

Živý betlém
i (Zdroj: Spálené Poříčí)
Živý betlém

Živý betlém v Muzeu regionu Valašsko v Lešné

17. prosince 2017 (14:00–16:00) 

Hrané představení vánočního příběhu s živými zvířaty a vánočními koledami. Jak to kdysi vypadalo v Betlémě při sčítání lidu? Přijďte zhlédnout trochu netradiční verzi příběhu o narození Ježíška, která přibližuje život obyčejných obyvatel Betléma. Možná v něm najdete i podobnosti s dnešními oslavami Vánoc.

Živý betlém
i (Zdroj: Zámek Lešná)
Živý betlém

V programu účinkují dětské folklorní soubory, muzika Bača a zámečtí ochotníci. Touto akcí zámek Lešná uzavírá svou letošní sezonu.

Publikováno: 14. 12. 2017, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce