reklama

Chraňte naše ptactvo! Jaké jsou ohrožené druhy v ČR?

Ochrana ptactva je velmi důležitá, ačkoliv to tak na první pohled nevypadá. Pokud by ale vymřela populace ptáků, máme my lidé podstatný problém. Byla by narušena celá přírodní rovnováha a harmonie. Možná si ani neuvědomujeme, kolik druhů ptáků je na seznamu ohrožených živočichů. Dokonce i tací, kteří ještě donedávna zpívali na našich zahradách a potkávali jsme je v lukách a lesích.

i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Situace ohledně ohrožených druhů ptactva je alarmující i u nás (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))

Ochrana ptactva

Všimli jste si, že ptačí orchestr, který vás léta budil od jara do podzimu, znatelně změnil členy? Ranní trylkování a prozpěvování dnes zní jinak, než znělo před lety. Čím to je? Bohužel znatelným úbytkem ptačích zástupců naší fauny. Postupné snižování ptačí populace není jen záležitostí světového formátu, ale týká se i naší české kotliny. Na pořadu dne je tedy ochrana ptactva. Proč? Protože bez této důsledné, a hlavně rychlé ochrany brzy nebudou naši potomci znát ptáky ze svého okolí jako živé sousedy, ale jako neživé obrázky v encyklopediích a vycpané exponáty v muzeu.

Proč je důležitá ochrana ptactva? Vždyť jde jen o pár opeřenců. Anebo je to jinak?

Ptáci zaujímají v přírodním koloběhu nezaměnitelnou skupinu. Jsou přirozenou součástí přírodního koloběhu - stejně jako ostatní živé organismy. Nezáleží na tom, zda jsou to ptáci užiteční nebo okrasní, zda jsou žlutí nebo pruhovaní. Všichni zástupci ptačí říše mají právo na život. Bohužel je to právě člověk, který jim toto právo upírá. Rozmachem technických vymožeností, jimiž si člověk usnadňuje svůj život, vážně narušuje rovnováhu v přírodě. Neustálé vypouštění toxinů do ovzduší, vod i půdy vede nezbytně k vymírání drobného hmyzu, a díky tomu i k postupnému úbytku ptactva.

Díky velkému odlivu hmyzu hynou i zpěvní ptáci
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Díky velkému odlivu hmyzu hynou i zpěvní ptáci

Právě výrazné snížení podílu hmyzu v přírodě má za následek hladovění ptáků, protože jim tímto mizí přirozená potrava. Ptáci jsou nuceni hledat náhražky, v důsledku toho mnoho ptáků zbytečně umírá. Vymírají tak celé kolonie drobného ptactva, jež se živí právě hmyzem. Následně se snižuje populace dravců, protože ti zase ve velké míře (kromě konzumace mnoha škůdců z řad hlodavců) potřebují za potravu právě menší ptáky.

Paradoxně má ale úbytek ptáků za následek přemnožení některých druhů hmyzu, a tyto druhy pak zapříčiňují např. přenosy některých vážných chorob nebo výrazně škodí našim lidským výpěstkům. A protože nejsou ptáci, aby tyto škůdce posbírali, musí člověk použít chemické přípravky k jejich likvidaci. Tím se opět zvyšuje počet uhynulých ptáků, protože mrtvý hmyz otrávený právě pesticidy a herbicidy je snadnou "kořistí". Ptáci pak hynou na nejrůznější otravy.

Smutný pohled na uhynulého drozda
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Smutný pohled na uhynulého drozda

K tomu je nutno připočítat vybíjení ptáků pro nejrůznější účely (okrasné peří, likvidace ovoce v sadech či obilí v zásobárnách, pověry), mnohočetné srážky ptáků s automobily, letadly a dalšími dopravními prostředky, vybírání ptačích hnízd (každé 1 sebrané vejce znamená - 1 dospělého ptáka v přírodě), lovení ptactva pro maso a mnoho dalšího.

Velkou hanebností je pak záměrné trávení ptáků pomocí nastražených jedovatých návnad, střílení dravců pro zábavu a podobné nesmyslné akce, pro které nemůžeme a nesmíme mít pochopení. Věděli jste, že mezi ohrožené druhy našich (českých) ptáků patří i ti, kteří nám běžně zpívají, nebo spíš zpívávali pod okny? Že setkat se ve volné přírodě se strnadem nebo konipasem je skoro nemožné?

Že volavky nalezneme většinou jen v přírodních rezervacích? Že může v brzké době nastat situace, kdy křepelčino "pět peněz, pět peněz" budeme slýchat jen z audiozáznamů? A že slavný výr velký na nás bude shlížet jen z vitríny přírodovědného muzea? Ano, všichni tito výše jmenovaní, a bohužel i mnoho dalších, patří mezi ohrožené, nebo dokonce kriticky ohrožené druhy ptactva u nás. 

Spousta dravců padne za oběť pytlákům a nevzdělaným lidem, kteří je vnímají jako nebezpečné
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Spousta dravců padne za oběť pytlákům a nevzdělaným lidem, kteří je vnímají jako nebezpečné

Zákon o ochraně ptactva

Ptactvo u nás chrání Zákon o ochraně krajiny a přírody, podle vyhlášky 395/1992 Sb a a změnové vyhlášky 175/2006 Sb, a také Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.) 

Ke zvláště chráněným druhům ptactva v ČR patří:

 • Orel mořský
 • Ledňáček říční
 • Krkavec velký

a dalších 57 druhů ptáků, dále pak 29 druhů je ohrožených.

Orel mořský patří také mezi ohrožené ptáky
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Orel mořský patří také mezi ohrožené ptáky

Kriticky ohrožení:

 • Bukač velký
 • Chřástal polní
 • Jeřáb popelavý
 • Luňák hnědý a červený
 • Mandelík hajní
 • Orlovec říční
 • Poštolka rudonohá
 • Raroh velký
 • Strnad zahradní
 • Tetřev hlušec
 • Výreček malý

a dalších 34 druhů.

Tetřeva už vám žádný myslivec neuloví, jsou chráněni zákonem
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
Tetřeva už vám žádný myslivec neuloví, jsou chráněni zákonem

Ještě nedávno byl kriticky ohroženým druhem "obyčejný" vrabec. Ti z vás, kdo pozorujete přírodu, víte, že velká hejna vrabců bývala k vidění prakticky na každém rohu. A pak najednou se po nich slehla zem, vrabci jako by přestali existovat. Na vině byl opět člověk a jeho mnohdy zkreslený pohled na své okolí. Vrabec byl vyhodnocen jako obrovský škůdce našich sýpek a likvidován. Jen obtížně se podařilo tohoto malého neposedu opět vrátit do přírody a zachovat jeho druh. 

I obyčejný vrabec ještě nedávno patřil mezi ohrožené druhy
i (Zdroj: Depositphotos (https://cz.depositphotos.com))
I obyčejný vrabec ještě nedávno patřil mezi ohrožené druhy

Mnoho jiných zástupců ptáků ale takové štěstí nemělo. Vzpomeňme na smutný osud zcela vyhynulého Dronta mauricijského (Raphus cucullatus), zvaného dodo nebo také blboun nejapný. A čím se provinil? Vlastně ničím. Možná byl jen příliš důvěřivý a možná mu začalo vadit, že lidé na Mauriciu vykáceli jejich pralesy a proměnili je v třtinové plantáže. Dodo tak přišel o své přirozené prostředí, a protože byl nelétavý, neměl se kam přestěhovat. 

Co můžeme pro ptáky udělat?

Především si uvědomit, že ptáci jsou nedílnou a nezbytnou součástí přírody. Malým krůčkem je i naše oblíbené hobby - zimní přikrmování ptáčků v krmítkách nebo rozvěšování hnízdních budek na stromy. To může ptákům pomoci, třebaže v malém měřítku. Velkým krokem by ale bylo podstatné zlepšení životního prostředí, ukončení, nebo alespoň omezení těžby lesů, výsadba nových stromů.

Výrazně by přispělo, pokud bychom přestali vypouštět odpadní látky, zamořená území by se z měsíčních krajin stala opět obyvatelnými, ovzduší by opět nebylo vidět a bylo dýchatelné, voda by byla čistá a půda netoxická. 

Utopisticky shrnuto - vůbec nejlepší pro veškeré ptactvo by bylo, kdyby se veškerá lidská populace odstěhovala na jinou planetu. Anebo kdyby člověk konečně dostal rozum a přestal si myslet, že je pánem tvorstva.

Zdroj informací: nasiptaci.info; ptaci.czweb.org; autorka článku

Podívejte se, kdy a jak ptáky vhodně přikrmovat:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 18. 5. 2022, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová