reklama

Co bychom měli vědět o změně zákona o ochraně zvířat?

Změna zákona o ochraně zvířat přináší několik zásadních a důležitých úprav stávajícího zákona. Touto změnou legislativy se dlouho zákonodárci zabývali a doplnili zákon tak, aby ochrana zvířat byla více razantní a smysluplná.

Co bychom měli vědět o změně zákona o ochraně zvířat? (Zdroj: Depositphotos)

Zákon na ochranu zvířat

Novela zákona č. 246/1992 Sb. se dotýká ochrany zvířat v tomto znění:

 • zavádí definici množírny, která v sobě spojuje již existující zákaz chovu zvířat v nevhodných podmínkách s přihlédnutím k chovu většího počtu psů a koček,
 • výslovně stanoví zákaz chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně,
 • dále zavádí evidenční a informační povinnosti při prodeji a darování štěňat (evidenční list vrhu štěněte),
 • rozšiřuje okruh subjektů, na které se tyto povinnosti chovatelů vztahují, vedle podnikatelů, chovatelských sdružení a jejich členů i na chovatele 3 a více fen; základní povinnosti při rozmnožování psů a koček platí pro všechny chovatele.
Pes s kočkou
Zákon na ochranu zvířat doznal nových a podstatných úprav (Zdroj: Depositphotos)
Pes a kočka
Mějme na paměti, že zvířata jsou živí tvorové, kteří vnímají bolest a mají pocity (Zdroj: Depositphotos)

Dále se novela dotýká problematiky chovu divokých druhů zvířat, zejména šelem a lidoopů. Novela doslovně zakazuje venčení šelem a lidoopů na veřejném prostranství, a také mazlení se zde s nimi. Zpřísňuje podmínky chovu těchto zvířat s ohledem na chovný prostor a podmínky, a zavádí kurzy pro chov těchto zvířat. Rovněž zpřísňuje podmínky pro chovatele druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, a to i v  zájmových chovech. 

Novela se dále snaží zabezpečit péči obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o týraná zvířata, především pak po stránce finanční. Jedná se o náklady na umisťování týraných zvířat do předběžné náhradní péče nebo náhradní péče. Nově bude ministerstvo zemědělství hradit finanční náklady spojené se zajištěním péče o zvíře, pokud si obecní úřad podá žádost a splní podmínky stanovené zákonem, a pokud tyto náklady přesáhnou částku 200 000 Kč. 

Levhart
Venčení šelem na veřejnosti už nebude povoleno (Zdroj: Depositphotos)

Dále se upravuje:

 • povinnost spojená s prováděním deratizace
 • možnost nařizování uložení správního trestu propadnutí zvířete nebo ochranné opatření zabráním zvířete obecními úřady
 • vyplácení kompenzací chovatelům kožešinových zvířat
 • zákaz prodeje psů na veřejných prostranstvích (a psů a koček v prodejnách s chovatelskými potřebami)
 • zákaz usmrcování zvířat mrazením (s výjimkou hadů)
 • zpřísnění odborné způsobilosti pro pracovníky, provádějící porážku zvířat
 • zákaz drezúry nově narozených volně žijících druhů zvířat

Posledním bodem je zákaz klecového chovu nosnic s účinností od 1. 1. 2027.

Klecový chov
Klecový chov nosnic bude definitivně zakázán roku 2027 (Zdroj: Depositphotos)

Postihy a pokuty

Pokuta za týrání zvířat může nově činit až jeden milion korun, minimální pokuta za týrání zvířat v problematických chovech zaměřených na zisk (tedy množírnách), 5000 a 10 000 korun, a to podle míry provinění. Tato novela se pak v praxi dá velmi dobře spojit s trestním zákoníkem, kde se rovněž zpřísňují tresty za týrání zvířat, zavádí nový pojem "trestný čin chovu zvířat v nevhodných podmínkách" a zavádí nový druh trestu zákaz držení a chovu zvířat. 

Zvířata
Psa ani kočku si už nebudete moci koupit v zookoutcích nebo na tržištích (Zdroj: Depositphotos)

Publikováno: 10. 2. 2021, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová