reklama

Pojistěte si svoje Vánoce a Silvestra

Vánoční svátky a oslavy nového roku přináší každoročně situace, které se mohou obratem změnit v pojistnou událost. Víte, jaký typ pojištění vám kryje požár způsobený hořící svíčkou, rachejtle, které poničí vaše vozidlo či zkažené jídlo v rozbité lednici?

Pojistěte si svoje Vánoce a Silvestra (Zdroj: Depositphotos)

Hořící adventní věnec

Domácnost může rychle vzplanout od hořících svíček na adventním věnci, vánočním stromku i při smažení či pečení v kuchyni. Pokud máte sjednané kvalitní pojištění majetku, jste z nejhoršího venku.

Riziko požáru najdete už v základní variantě vybraných pojištění domácnosti a nemovitosti. Určitě je ale vhodné se vždy pojistit proti všem rizikům, která vám reálně hrozí. Důležité také je udržovat svou pojistku stále aktuální, aby vám v případě pojistné události nehrozilo, že dostanete od pojišťovny mnohem méně, než byla hodnota zničených věcí.

Pokud chcete uplatnit pojistné plnění po požáru, pak po vás bude pojišťovna vždy požadovat potvrzení o požáru, které jste obdrželi od příslušného hasičského záchranného sboru. Pokud je požár nahlášen s velkým zpožděním nebo je místo uvedeno do původního stavu a hasiči nemohou provádět šetření příčiny vzniku požáru, pojišťovna pak pojistné plnění nemusí vyplatit nebo jej krátí.

Adventní věnec
Už vám někdy chytl adventní věnec nebo stromeček? Pojištění je zde víc než nutné (Zdroj: Depositphotos)

Vánoční nákupy

Ačkoliv se letošní předvánoční nákupy v mnohém liší od těch z předchozích let, i tak není opatrnosti nikdy dost. Nepozornost, rozhýřené děti nebo nervozita mohou být příčinou rozbitého vystaveného zboží, nebo rozlitého svařáku na kabát kolemjdoucího člověka.
V těchto chvílích je určitě dobré mít sjednané pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu neboli pojistku na blbost. Ta vás i vaše blízké ochrání v případě, že způsobíte škodu někomu jinému. Rozhodně se vám bude hodit v průběhu celého roku.

Rozbitá lednice a zkažené jídlo

Vánoční svátky a oslavy příchodu Nového roku se také nesou v duchu v nákupů velkého množství jídla. S tím souvisí zvýšené nároky na využívání chladícího zařízení (ledničky, mrazáky). V rámci pojištění domácnosti si můžete u vybraných pojišťoven pojistit také chladící zařízení a obsah v něm. V praxi to tedy znamená, že pokud se vám pokazí lednička a zkazí se v ní jídlo, můžete od pojišťovny požadovat finanční náhradu této škody.

Zkažené jídlo
Pojistka se vztahuje i na pokaženou lednici a jídlo v ní (Zdroj: Depositphotos)

Otrava domácího mazlíčka

Znáte to taky? Celý rok vašeho psa nebo kočku hlídáte, aby nesnědli něco nezdravého, ale o vánočních svátcích jim přece jen chcete něco slavnostního dopřát. Žaludek vašeho domácího mazlíčka na to ale nemusí být připravený, a tak může lehce dojít k jeho zažívacím potížím, nebo dokonce otravě. V rámci pojištění domácnosti nebo u speciálních produktů na pojištění mazlíčků si můžete pojistit i svého domácího mazlíčka. Pojištění se zpravidla vztahuje na rizika úrazu, náhlého onemocnění a otravu zvířete. Roční limity plnění se mohou lišit, ale pohybují okolo 20 tisíc korun.

Mazlíček
I váš mazlíček si může pokazit žaludek, pojistka uhradí výlohy za veterináře (Zdroj: Depositphotos)

Silvestrovské rachejtle

Oslavy Nového roku mnohdy doprovází škody na majetku nebo ještě hůře újmy na zdraví, které jsou způsobeny všemožnou zábavnou pyrotechnikou. Pokud škodu třetí osobě způsobíte vy, může vám ušetřit relativně velké množství peněz pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti se nejčastěji sjednává dohromady s pojištěním domácnosti. Kryje škody způsobné všemi rodinnými příslušníky, kteří žijí v jedné domácnosti.

Pojištění odpovědnosti tzn. pojistka na blbost platí pouze v situaci, kdy způsobíte újmu na zdraví nebo majetku třetí osobě. Pokud tedy zraníte během silvestrovských oslav člena domácnosti, pojistka se uplatnit nedá.

Stejný problém může nastat také v situaci, kdy se pojistná událost stane po požití alkoholu či jiných omamných látek. Pojišťovny mají právo takové případy zamítnout a dále se jimi nezabývají.  

Rachejtle
Máloco nadělá takovou paseku jako rachejtle, pojistěte si auto i dům (Zdroj: Depositphotos)

Rachejtle a poškozený automobil

Pokud vám silvestrovské radovánky poškodí automobil, neočekávejte, že bude škoda hrazena z pojistky viníka, toho se totiž zpravidla nikdy nedopátráte. V takové situaci vám škodu nepomůže uhradit ani povinné ručení.

Pojišťovny kvalifikují újmu na vašem automobilu způsobenou zábavnou pyrotechnikou převážně jako vandalismus. Riziko vandalismu nebývá automaticky součástí povinného ručení ani havarijního pojištění. Lze si je však připojistit. Je proto nutné si pravidelně kontrolovat, zda vaše pojistka vůbec toto riziko kryje.

V případě poškození vozidla je nutné kontaktovat policii, která škodu zdokumentuje. Policie má lhůtu na to, aby viníka vypátrala. Pojišťovna pak uhradí odškodnění až ve chvíli, kdy policie případ odloží nebo uzavře.

Namrzlý chodník a zlomená noha

Namrzlé chodníky nejsou samozřejmě problémem pouze vánočních svátků a oslav nového roku. Kdo je zodpovědný za jejich úklid, kdo a za jakých okolností bude platit odškodné je velkým tématem po celé zimní období.

Námraza
Namrzlé chodníky jsou zdrojem nepříjemných pádů a úrazů (Zdroj: Depositphotos)

Kdo a za jakých podmínek je povinen chodník udržovat

Podle aktuální legislativy je chodník buď součástí stavby pozemní komunikace nebo pozemku, na kterém stojí. V praxi to znamená, že v obcích bude převážná část chodníků ve vlastnictví obce. Výjimkou jsou přístupové chodníky k bytovým domům, které patří vlastníkovi domu. Povinností vlastníka domu je také údržba schodů před domem a prostoru před vstupem do budovy.

Zákon o pozemních komunikací má však hned několik výjimek, které určují, v jakých situacích není vlastník zodpovědný za újmy na zdraví, které špatný stav chodníku způsobil. Vlastník chodníku může např. prokázat, že nebylo možné chodník uklidit z důvodu nenadále sněhové kalamity. Zde zákon nedefinuje do kdy musí být chodník po sněhové nadílce uklizen. Zákon také neurčuje to, čím je nutné povrch chodníku posypat, aby se zajistila jeho lepší schůdnost.

Na co máte nárok, když se na chodníku zraníte

Pokud si např. zlomíte nohu a skončíte v nemocnici, máte nárok na tzn. bolestné, náhradu ušlé mzdy, náhradu věcné škody, pokrytí nákladů na léčení a případně odškodné za trvalé následky.

Zranění
Za neošetřený chodník i váš pád a úraz zodpovídá majitel chodníku (Zdroj: Depositphotos)

Nutné však je dodržovat určitý postup, abyste odškodné od pojišťovny opravdu dostali.

  1. Měli byste si chodník vyfotit nebo natočit, abyste dokázali, že opravdu nebyl ve schůdném stavu.
  2. Vhodné je také přiložit popis prostředí (např. na chodníku bylo 5 cm sněhu, pod kterým byla souvislá vrstva ledu).
  3. Pokud vás někdo viděl upadnout, požádejte o svědeckou výpověď a nezapomeňte si vzít na daného člověka telefonní kontakt.
  4. Důležité je dokázat, že jste si do aktuálního počasí zvolili vhodnou obuv. Vyfoťte si své boty.
  5. Vyžádejte si lékařskou zprávu od svého lékaře

Jaké pojištění pomůže vlastníkovi chodníku

Vlastník nemovitosti a k ní patřícího chodníku by měl mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu. Z tohoto pojištění se hradí škody na životě a zdraví, škody na majetku včetně následných finančních škod. Toto pojištění se hodí také v případě, kdy např. spadne rampouch ze střechy domu a zraní kolemjdoucího.

Článek je připraven ve spolupráci se společností RIXO.cz.

Publikováno: 22. 12. 2020, Autor: Redakce, Profil autora: Redakce