Bouřka: Jak se chovat, kam se ukrýt a co nedělat

Blesk je v podstatě koncentrovaná elektřina a jako takový může být neškodný, ale i velmi nebezpečný. I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jenom zřídka, není na škodu připomenout si obecná pravidla, aby vám pořádná bouřka neublížila. Jak si tedy počínat, když se přižene bouřka? Poradíme, jak se chovat, kam se ukrýt a co nedělat.

Jak se chovat při bouřce?

Přepadne-li vás bouřka venku, optimální je co nejrychleji vyhledat spolehlivý úkryt. Obzvláště nebezpečný je pobyt ve volné přírodě na horách a na otevřených a vyvýšených místech. Nebezpečné je i koupání či plavba v loďce. Vyhněte se i telefonování či práci s elektrickými a plynovými spotřebiči. A přestože za bouřky duje příznivý vítr, není vhodné ani pouštění draků… Nemáte-li možnost se ukrýt v budově, nezůstávejte na kopcích a holých pláních, neschovávejte se pod osamělými stromy či pod převisy nízkých skal. Naopak husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně nebo městské ulice lze považovat za poměrně bezpečná místa. Pokud vás zastihne bouřka v autě, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřené, poskytne vám spolehlivou ochranu.

Bouřka: kde najdete bezpečný úkryt

Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí a obecně veškeré stavby dobře chráněné hromosvodem, popřípadě i velké prostorné budovy bez hromosvodu. Za bouřky se uvnitř budov zdržujte raději na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek. Nezapomeňte zavřít okna a vypnout televizor a všechny další přístroje, jejichž součástí je obrazovka. Během bouřky pozor na vodu a všechny látky, které snadno vedou proud. Když přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách.

Bouřka: kde úkryt raději nehledejte

Naopak není vhodné pobývat během bouřky v malých staveních bez hromosvodu, třeba v kůlně nebo zahradní chatce. Příliš bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé kostely), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.

Bouřka: neutíkejte a nestůjte se pod stromem

Při pobytu ve volné přírodě platí: neutíkat a neschovávat se při bouřce pod stromem, protože v obou případech by vás mohl blesk zasáhnout. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, je nejlépe přečkat ji v podřepu s nohama u sebe.

Související k tématu