reklama

Škůdci pokojových rostlin

Domov bez květin je jako voda bez ryb. Pokojové rostliny nás těší po celý rok. Ale stejně tak, jako se věnujeme květinám venku na zahrádce, potřebují i rostlinky pěstované doma speciální péči. Bohužel i v zimě se na pokojových rostlinách setkáme se škůdci a každý z nás asi již viděl zcela zdecimovanou a olepenou rostlinu od sání škůdců.

Škůdci pokojových rostlin

Červci a puklice

Nejčastěji se můžeme setkat se mšicemi a molicemi (bílé voskové mušky na spodní straně listů). Dnes se však zaměříme na velmi odolné škůdce, jako jsou vlnatí červci a puklice. Červci jsou savý hmyz, který tvoří na svém těle voskový obal. Ten je výborně chrání proti proniknutí vody, tedy i případného postřiku. Červci se často vyskytují na bázi stonku, v úžlabí listů a na dalších těžko přístupných místech. Na skoro všech druzích pokojových rostlin se může také vyskytnout další velmi odolný škůdce a tím je puklice. Puklice jsou kryté tvrdou schránkou a jsou proto také velmi odolné.

Červci a puklice
Červci a puklice
Červci a puklice
Červci a puklice

Ochranu je třeba provádět včas, tzn. při objevení prvních červců či puklic. Pokud je rostlina již vysloveně „obalená“ jsou naše šance na úspěch mizivé. Puklice a ostatní červce můžeme odstraňovat mechanicky třeba houbičkou namočenou v lihu. Protože mechanicky se nám nepodaří odstranit 100% škůdců je pak vhodné provést jeden postřik doporučenými insekticidy.

Červci a puklice
Červci a puklice
Červci a puklice
Červci a puklice

Pokud máme více rostlin a mechanické odstraňování je příliš náročné, je možné použít opakovaný postřik insekticidy tzn.3 postřiky po sobě v intervalu 7-10 dní, je vhodné střídat přípravky a do každé postřikové kapaliny přidávejte smáčedlo, které zajistí lepší pokryvnost a prostupnost přes ochrannou voskovou vrstvu.

Červci a puklice
Červci a puklice
Červci a puklice
Červci a puklice

Vhodné insekticidy: Piklustop, Calypso, Mospilan, Chess, Decis Mega

A na závěr jedno doporučení – koupíte-li nějakou novou pokojovou rostlinu, pořádně jí prohlédněte i ze spodní strany listů a v úžlabí listů, zda není napadená. Proveďte jeden preventivní postřik zmíněnými insekticidy a nechte rostlinu 14 dní v „karanténě“, tedy oddělenou od ostatních rostlin. Zabráníte tak zavlečení škůdců i na ostatní vaše doposud zdravé rostliny.

Červci a puklice
Červci a puklice

Veškeré informace o škůdcích a ochraně před nimi získáte na www.lovela.cz.

Publikováno: 27. 2. 2023, Autor: Lovela (text a foto), Profil autora: Redakce