reklama

Víte, co je to Beltain a kdy se slaví?

Před mnoha a mnoha lety obývali naši kotlinu Keltové a ti měli spoustu svých zvyků a tradic, z nichž se valná většina dochovala do dnešních dob a poskytuje nám i dnes potěšení z tradic. Původní svátek Beltain je podobný našim dnešním oslavám čarodějnic, avšak v dávných dobách měl daleko širší obsažení tohoto pohanského svátku.

i (Zdroj: Depositphotos)
Víte, co je to Beltain a kdy se slaví? (Zdroj: Depositphotos)

Beltain - mýty a pravdy

Tato prastará slavnost sahá až do dob starých Keltů, kteří žili i na našem území. Datuje se na 1. května, respektive na noc z 30. dubna na 1. května, kdy slavnost Beltain vrcholila. Dnešní moderní doba však tento pohanský rituál slaví dále, jen místo označení Beltain se jí říká čarodějnice nebo pálení čarodějnic, někde také jako Filipojakubská noc. V sousedních zemích se pak vžilo označení Valpuržina noc. 

Toto označení - pálení čarodějnic má nejspíš vzor právě v způsobu prožívání Beltainu, kdy se pálily velké víchy slámy a slamění panáci. Kromě toho ale měl Beltain daleko hlubší smysl.

Oheň
i (Zdroj: Depositphotos)
Slavnost Beltain je především slavností ohně a očištění

Vyhánění dobytka

Především touto oslavou Keltové otevírali začátek pasení dobytka pod širým nebem. Zapomeňme chvíli na podnebí dnešní doby a zkusme si představit, že před 2000 let zde neexistoval skleníkový efekt, nejezdila auta a nevyfukovala jedovaté plyny, nebyly továrny a lidé žili v souladu s přírodou, která měla jasnou nadvládu nad lidstvem. Zima také trvala minimálně do března či do poloviny dubna, přinášela sebou obrovské závěje a silné mrazy, takže chovaný dobytek musel být ustájen. O to větší byla radost, když se země konečně zazelenala a zvířata mohla být vypuštěna na pastvu. 

Dobytek
i (Zdroj: Depositphotos)
Tímto dnem vyháněli pastevci dobytek na pastviny

Nový život

Konec zimy a začátek jara, kdy se objevuje nová tráva, vše zasazené v zemi začíná růst a zvířata mají mláďata, je asociací zrodu nového života. Staří Keltové věřili, že v tuto dobu dojde k spojení Boha Belenuse s Bohyní Rhiannon a z jejich spojení vzejde syn (jeho narození je datováno na dnešní Nový rok). Kromě toho ale božstvo žehná celé zemi, budoucí úrodě, lesům, zvěři i lidem. Oslava Beltain proto nabádá k veselosti, proto podstatou je tanec, zpěv a láska. Zapalování ohňů a májová láska tak přetrvalo do dnešních dob v téměř nezměněné podobě. 

Rituály
i (Zdroj: Depositphotos)
Při slavnostech Beltainu se prováděla spousta rituálů

Slavnost ohně

Oheň měl v tuto dobu velkou a magickou moc. Byl symbolem očištění od negativního myšlení, od všeho špatného, co se v člověku přes zimu nahromadilo. Aby mohl být takový rituál účinný, skákali lidé přes plameny ohně na znamení očisty a odvahy, pálili v něm ony slaměné panáky nebo vonné byliny a posvátné větvičky stromů.

Také bylo zvykem, že se při slavnostech Beltain ženy odívaly do bílého šatu a na hlavu vkládaly věnce z kvítí. Dávaly tak mužům znamení, že jsou připraveny na lásku, podávaly jim víno nebo medovinu, ve kterých byly jarní květy. Zajímavostí je, že v tento den se nedoporučovalo uzavírat sňatek, protože by to přinášelo smůlu. Společné tance probíhaly nejen okolo ohňů, ale také okolo májek, které se stavěly v podobném duchu jako dnes. Stuhy a dekorace značily symboly plodnosti a života. 

Májka
i (Zdroj: Depositphotos)
Májku zamilovaných znali už staří Keltové

Zvykem také bylo chodit k posvátným menhirům, u nichž se vyslovovala tajná přání, domy se zdobily větvičkami hlohu, cesmíny a jeřábu. 

Beltain byl přechodem temna a světla, zimy a jara. Proto se na posvátný oheň nasbíralo devatero dřev z posvátných stromů, všechny ohně byly uhašeny a zapálil se tento, očistný. Ohni se pak nabídla oběť v podobě mléka, másla, vajec a chleba. Tyto zvyky v upravené podobě se zachovaly dodnes. Dodnes lidé nacházejí v ohni klid v duši, jisté uspokojení a očištění. Dodnes věříme na posvátnou sílu ohně, poslední dubnový den zapalujeme ohně, v nichž pálíme své "čarodějnice", skáčeme přes plameny a po půlnoci se mladí muži plíží pod okna svých vyvolených a staví jim májky, kterými vyjadřují svou lásku. Dodnes se dívky zdobí květinovými věnci a v bylinách hledají útěchu. Je tedy vidět, že staré pohanské zvyky mohou přetrvat do moderní doby.

Vyrobte si dekoraci na přivolání jara

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 31. 3. 2020, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová