reklama

Likvidace červotoče je důležitá pro záchranu nábytku a dřeva

Co dělat, pokud nalezneme na podlaze jemné piliny a uslyšíme chroupavý zvuk, který je charakteristický pro červotoče? Okamžitě tohoto nevítaného návštěvníka zlikvidovat, protože liknavost z naší strany má za následek nezřízený apetit na straně červotoče. Naštěstí existuje celá řada metod, jak červotoče odradit od našich skříní a jak mu zabránit se k nám vůbec nastěhovat.

i (Zdroj: Depositphotos)
Likvidace červotoče je důležitá pro záchranu nábytku a dřeva (Zdroj: Depositphotos)

Likvidace červotoče a jak ho poznat?

Zlikvidovat červotoče lze, pokud budeme vědět, který druh nás přišel navštívit. Nejčastěji se jedná o červotoče proužkovaného, který je světlý až tmavě hnědý s tečkovanými rýhami na krovkách. Dorůstá do velikosti 3–4 mm. Tento brouk velmi často zůstává na místě svého vylíhnutí, ale může být i v jeho těsné blízkosti. Samičky nakladou vajíčka do starých výletových otvorů nebo dalších otvorů ve dřevě, které je většinou z jehličnanů, jen výjimečně napadají dřevo z listnáčů.

Výraznou charakteristikou je, že napadají dřevo pouze jen ze strany interiéru. 4 mm larva červotoče přežívá v chodbičkách, jejichž šířka je okolo 2,5 mm. Její vývoj je závislý na okolní teplotě, druhu dřeva a velkosti a trvá 1-3 roky. Ideální podmínky jsou při teplotě 14-16 °C, relativní vlhkost vzduchu 70-80 % a vlhkosti dřeva kolem 15-18 %. Teplota okolo 30-40 °C červotoči velmi vadí, protože u něj dochází k teplotnímu šoku. Rovněž při teplotách okolo – 18 °C hyne. 

Dalším z exemplářů je červotoč umrlčí, který je o něco větší než červotoč proužkovaný. Velmi podstatný rozdíl je v tom, že napadá dřevo, které je vystaveno zimním mrazům a je jedno, zda je jehličnaté nebo listnaté. Nábytek a interiérové dřevo většinou nenapadá.  

Larvy červotoče
i (Zdroj: Depositphotos)
Larvy červotoče si dělají ve dřevě chodbičky

Důležitá je pro boj s červotočem rychlost, protože červotoč se nenechá ničím zastavit a zničí vše, co mu přijde do cesty.  Nejdříve je nutné zjistit rozsah poškození, následně zvolit způsob ochrany proti škůdcům a v některých případech je nutné poškozenou část vyměnit. Dřevo napadené červotočem vykazuje malé dírky, kterými vylétají dospělí jedinci, kteří se v chodbičkách musejí nejdříve zakuklit. Ještě před tím ale larvy červotoče působí velké škody na zabudovaném dřevě, protože ho požírají a zároveň vytvářejí pod povrchem dřeva spletité chodbičky. Takto napadené dřevo má sníženou pevnost a dírkami může dojít k vniknutí vody společně s dřevokaznými houbami. 

Chodbičky
i (Zdroj: Depositphotos)
Červotočem napadené venkovní dřevo

Impregnace

Velmi vhodná je impregnace dřeva, kterou dostaneme běžně v drogerii. Buď se impregnace přímo nanáší na postižené místo, nebo se může naředit, vždy záleží na rozsahu poškození dřeva. Nanášení impregnace není složité - stačí obyčejný štětec, ale při tomto nanášení se impregnace nedostane dovnitř dřeva. Je důležité, aby larvy, které žijí uvnitř dřeva, byly zlikvidovány. Z tohoto důvodu je nutné impregnaci do dřeva injektovat přes jednotlivé výletové otvory. Pokud je poškozená část nábytku, můžeme jej v impregnaci namočit. U interiérového dřeva při tomto zákroku nemáme ještě vyhráno, protože se ohrožený červotoč velmi často zakousává hlouběji do dřeva a jedinou pomocí je chemická ochrana.

Účinná látka, která je obsažena v impregnaci, hubí larvy červotoče tím, že sežerou naimpregnované dřevo. Jde o takzvaný požerkový insekticid. Druhým typem je insekticidy s hormonálním účinkem, který červotoče přímo nezahubí, ale zabrání jeho dalšímu vývojovému stádiu.

Vhodné impregnace: Lignofix, Červostop, Xylamon, Xyladekor nebo Pentalidol

Vhodné je použití těch impregnací, které mají více účinných látek a jsou vhodné k likvidaci červotoče, ale i dřevokazných hub nebo plísní. 

Impregnace
i (Zdroj: Depositphotos)
Impregnace může červotoče v napadání dřeva zastavit

Mikrovlnné záření

Za pomoci elektromagnetického vlnění o určité frekvenci se materiál, tedy dřevo obsahující vodu ohřívá. Červotoč je velmi náchylný na vyšší teploty a při tomto principu ohřevu postačí 2500 MHz, kdy se červotoč doslova uvaří. Tato metoda není tak efektivní, protože nechrání dřevo před opětovným napadením škůdce.  Rovněž není vhodná pro předměty citlivé na teplo, což mohou být například lakované výrobky. Vhodné je k tomuto způsobu likvidace použití i impregnace proti škůdcům.

Moderní metody ozařování

Další z metod proti červotoči je moderní metoda používající ionizující gama záření. Výhodou je, že nepoškozuje suché dřevo. Červotoče ovšem dokáže spolehlivě zlikvidovat. Je vhodná pro rozebrané prvky staveb, jakou jsou například schody, trámy apod., ale je vhodná i pro dřevěný nábytek. Její nevýhodou je, že ji lze uplatnit jen na malý prostor, protože rozměry ozařovací komory jsou omezené. 

Metody našich dědečků

I v minulosti se s červotočem bojovalo a v té době nebyly žádné chemické přípravky ani metody ozařování. Stačil k tomu obyčejný roztok z octa a louhového mýdla nebo roztok z obyčejné soli a pepře. Specialitou byl roztok z horké vody a směsi bílého pepře, česneku a feferonek.

Babské rady
i (Zdroj: Depositphotos)
Dříve se používaly nejrůznější roztoky a odvary

Nejlepší prevencí proti červotoči je použití vysušeného dřeva s velmi nízkým obsahem vlhkosti a použití dřeva listnatých stromů, které má však nevýhodu vysoké pořizovací ceny. U nábytku by měla být povrchová úprava dostatečná, a to i u staršího nábytku.

A jaké jsou vhodné nátěry pro dětský nábytek?

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 9. 3. 2020, Autor: Šárka Miškovská, Profil autora: Šárka Miškovská