reklama

Dokážete si poradit se stopami zvěře v našich lesích?

Procházka lesem je balzámem na duši. Každý člověk nejednou dýchá vůni jehličí, prochází se po lesních cestičkách a objevuje otisky tlap a drápků. V našich podmínkách žije v lese mnoho druhů zvířat. Jen málokdo se však dokáže v této problematice orientovat. Poznáte podle stopy, s jakým zvířetem máte tu čest? Měli bychom se obávat nebo se vydat po stopách otisknutých ve sněhu či blátě? Pokusíme se vám zde zjednodušeně objasnit, s jakými stopami zvěře v našich českých lesích se můžete setkat.

i (Zdroj: Depositphotos)
Dokážete si poradit se stopami zvěře v našich lesích? (Zdroj: Depositphotos)

Stopy zvěře sudokopytníků

Mezi časté stopy zvěře, které můžeme vidět například v lesích, patří stopy sudokopytníků. Jedná se o největší žijící zvěř v našich lesích. Sudokopytníci se značí párovými kopyty. Jejich nohu tvoří tedy kopyta (spárky) a drobné rohovité útvary ležící za nimi (paspárky).

 • Jelen evropský - stopy jelena lesního jsou ze všech kopytníků největší, ovšem když nepočítáme losa evropského, který se však u nás nevyskytuje. Přední část jelení stopy je okrouhlá. Své paspárky otiskuje jen výjimečně, a to hlavně v měkkém hlubokém podkladu.
 • Srnec obecný - srdcovitým otiskem se značí srnec obecný. Jeho stopy jsou nejmenšími stopami sudokopytníků v naší přírodě. V porovnání s jeleními stopami jsou menší a štíhlejší.
 • Prase divoké - ve stopě se otiskují spárky, přesahující šířku vlastního kopyta. Šířka kroku je 5 – 20 cm a délka kroku 40 – 80 cm.
Zvířecí stopy
i (Zdroj: Depositphotos)
Víte, kterým zvířatům patří tyto stopy?

Stopy psovitých šelem

Na rozdíl od kočkovitých šelem uvidíme ve stopách psovitých šelem vždy obtisknuté drápy. Většinou bývají přední stopy větší a širší než zadní.

 • Liška - stopy lišky připomínají stopy menšího psa. Rozdílem však jsou dva prostřední prsty posunuté více dopředu, proto se stopa lišky stává užší a podlouhlejší.
 • Vlk - stopa vlka je čtyřprstá, i když má vlk prstů pět. Je to způsobeno tím, že je první prst posazen hodně vysoko na noze, tudíž se neobtiskuje. Vlčí stopy se dají snadno splést i se stopami velkých psů, které jsou jim velmi podobné.

Stopy lasicovitých šelem

Lasicovité šelmy s pětiprstými končetinami se nejčastěji pohybují poskoky (kromě jezevců). Vznikají při nich stopní dráhy, tedy dvojice stop, jejichž vzájemná vzdálenost závisí na rychlosti pohybu.

 • Vydra - nejčastější výskyt stop vydry říční je poblíž potoků a vodních nádrží. Otisk pátého prstu je velmi nevýrazný.
 • Jezevec - má pětiprstá chodidla s dlouhými drápy stejně jako medvěd. Celá plocha jeho chodidla se otiskuje v zadních stopách.
Vydří stopy
i (Zdroj: Depositphotos)
Vydří stopy mají charakteristické uspořádání

Stopy kočkovitých šelem

 • Kočka divoká a domácí - stopy těchto dvou druhů jsou prakticky totožné. Ale na rozdíl od kočky domácí má kočka divoká mírně větší stopu. Obě dvě kočky mají trojlaločně dlaňový mozol.
 • Rys ostrovid - na rozdíl od koček má mnohem větší a téměř oválné otisky stop. Uprostřed tlapy má dlaňový mozol, který má tvar zakulaceného trojúhelníku s mírnou prohlubní na vrcholu. Jeho drápy se otiskují pouze ve výjimečných případech.
Otisk
i (Zdroj: Depositphotos)
Stopa kočky divoké

Stopy ptáků

 • Havran - stopy havrana jsou velmi podobné stopám vrány. Díky tomu, že sbírají potravu na zemi, jsou jejich stopy krásně vidět, hlavně v zimě. Stopy jsou dlouhé asi 7 cm a široké zhruba 3 cm.
 • Sluka - má pravidelné stopy, které se kvůli jejímu skrytému životu objevují převážně v mokré půdě. Vždy se poblíž jejích stop nachází také vpichy zobáku.
 • Čejka - při chůzi neotiskuje ve své stopě zadní prst, přičemž stopa je dlouhá asi 4 cm. Vyskytuje se na polích, v okolí louží a na loukách. Mezi vnějším a středním prstem může být vidět malá blanka.
 • Sova - stopa se vyznačuje 4 prsty, rozdělenými vždy po dvou. Připomíná písmeno X. Soví stopy se nenachází příliš často, ale dají se opravdu dobře poznat, a to na první pohled. Spolu se stopami se také otiskuje opeření prstů nohou, avšak pouze v sypkém povrchu.
Stopy
i (Zdroj: Depositphotos)
Jak se vyznat mezi různými stopami zvířat?

Stopy vodních ptáků

 • Volavka - tři prsty s jedním otočeným dozadu tvoří stopu volavky. Jedna její stopa je dlouhá 15 – 16 cm a široká do 10 cm. V otisku stopy jsou většinou vidět všechny drápy.
 • Kachna - stopa je dlouhá 8 cm a mezi prsty jsou patrné plovací blány. Zadní prst směřuje směrem dozadu.
 • Husa - šířka její stopy je 8 cm a délka 9 – 12 cm. Její krátký zadní prst vypadá po otisku jako otisk od velké kachny.
 • Racek - tupě ukončený konec stopy a otisknuté drápy předních prstů jsou rozdílem mezi stopou racka a husy. Racek má pouze tři prsty s plovací blánou.
Stopa kachny
i (Zdroj: Depositphotos)
Stopy kachny divoké

Stopy hrabavých

 • Bažant - jeho silné nohy tvoří zrohovatělá kůže. Má 6,5 – 9 cm dlouhou stopu a 8 cm širokou. V otisku jsou zřetelné jeho drápy a také bříška článků jednotlivých prstů.
 • Jeřábek - na rozdíl od tetřeva a tetřívka jsou jeho boční prsty severnější. Stopu má širokou 4 – 5 cm a dlouhou 5 – 6 cm.
 • Tetřev - vnější prsty tetřeva svírají úhel 80°. Jeho stopa je dlouhá 10 cm a od října do dubna jdou vidět i zrohovatělé destičky po stranách prstů neboli třásničky.
 • Tetřívek - zadní prst není ve stopě vždy vidět. Jeho prsty svírají úhel 60° a stopa měří 7 cm
Bažant
i (Zdroj: Depositphotos)
I bažant obecný se vyskytuje v našich podmínkách

Stopy malých savců

 • Zajíc - stopu zajíce si mnozí lidé pletou se stopou psa, protože je celkem velká a nechybí ani drápy. Díky svým silným zadním nohám se efektivně pohybuje skokem.
 • Veverka - před své přední nohy klade při hopkavém pohybu nohy zadní. Ve výsledku můžeme vidět stopu ve tvaru V.
 • Myšice - zadními tlapkami dělá stopy vpředu a svým ocasem vytváří mezi stopami rýhu. Její zadní stopa měří asi 1 - 2,5 cm.
 • Ondatra - u vody můžeme najít stopu přední tlapky, přešlápnutou otiskem tlapky zadní. Přerušovaně za zadní tlapkou je vidět otisk ocasu.
 • Ježek - v jeho stopách zadní tlapka opět překrývá přední tlapku, kterou tvoří pět prstů společně s drápky. Ty jsou v otisku zřetelně vidět. Jeho přední tlapka měří 2 - 2,5 cm a zadní 3 - 4 cm.
Stopy králíka
i (Zdroj: Depositphotos)
Králičí stopy ve sněhu

Medvěd

Otisky medvědích tlap připomínají stopu lidského chodidla. Rozdílem jsou však dlouhé viditelné drápy. Přední část chodidla s prsty i drápy se otiskuje u přední končetiny. V zimním období jsou stopy těchto zvířat vidět jen velmi ojediněle a velice těžko se hledají. Medvědi totiž v tomto ročním období spí zimním spánkem.

I v Receptáři prima nápadů se hovořilo o stopování:

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Publikováno: 24. 2. 2020, Autor: Dagmar Linhartová, Profil autora: Dagmar Linhartová