reklama

3. adventní neděle je stříbrná

Blíží se nám třetí adventní neděle, jinak nazývaná stříbrná a všude se pilně připravují na konec adventu a příchod Štědrého dne. Také by se v tuto neděli měly navštěvovat kostely. Připomeňme si, co je ještě potřeba udělat a zařídit a jak strávit 3. adventní neděli v pohodě a klidu, abychom se vůbec toho slavnostního večera dočkali ve zdraví a dobré kondici.

i (Zdroj: Depositphotos.com)
3. adventní neděle je ve znamení růžové, přátelství a radosti (Zdroj: Depositphotos)

3. adventní neděle se nazývá stříbrná

Třetí neboli stříbrná adventní neděle byla znamením, že se blíží konec půstu a že Štědrý večer je již téměř za dveřmi. Dnešní moderní a trochu uspěchaná doba už zapomněla, co všechno je spojeno s touto slavnostní nedělí, a tak se sluší trochu připomenout staré zvyky a oprášit dávné tradice.

Vánoční shon
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Dnešní uspěchaná doba nás nutí stále chvátat

Třetí svíčka

Tou třetí zapálenou svící v našem adventním svícnu by měla být svíce růžová. Říká se jí Radostná nebo také svíčka Přátelství. Původně se této svíčce říkalo svíce Pastýřská a vyjadřovala radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz. V tu dobu se lidé zdržovali hlučných oslav a také se zakazovalo pomlouvat ostatní. Správní křesťané v tu dobu uléhali na tvrdá lůžka, zdržovali se sexu a postili se. A co bylo velmi důležité - navštěvovali kostely zejména kvůli rorátům.

Růžová svíčka
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Růžová svíčka je symbolem radosti a přátelství

Roráty

Víte, co to byly roráty? Jednalo se o specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventu, které doprovázely liturgické zpěvy. Při mši se pak střídal chorálový zpěv s menzurálními písněmi (vícehlasé písně, zachycující nejen výšku tónů, ale také jejich délku a pauzy). Roráty se začaly objevovat za doby vlády Karla IV., kde vycházely ze vstupních zpěvů adventní mše svaté k Panně Marii. Nejvíce jich bylo zaznamenáno v období 16. století, avšak za vlády Josefa II., který houfně rušil v rámci reforem všechny nekatolické spolky a církve, upadly v zapomnění i roráty. Současnost rorátům dopřává nový návrat k tradicím. Nutno podotknout, že české roráty byly unikátním počinem a nikde v Evropě ani ve světě se nic podobného neodehrávalo.

Mše
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Zajděte si do kostela na ranní mši

Radostná neděle

Tradiční adventní barvu vystřídala v tuto neděli barva růžová, a to nejen na svíčkách, ale také na kněžském rouchu. Kněží v tuto neděli oblékali růžová mešní roucha na znamení radosti z narození Spasitele. V tuto neděli se směly - na rozdíl od jiných adventních nedělí - kostely zdobit květinami. Všude v tuto dobu panuje shon a zmatek, protože 3. adventní neděle je věnována úklidu.

Vánoční úklid
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Do vánočního úklidu zapojte i rodinu

Úklid domova i duše

V tuto neděli chystaly hospodyně generální úklid celého domu a přilehlého okolí. Připravovaly se tím na příchod nejvzácnější návštěvy - Ježíše Krista. Dnešní doba více než důkladnému úklidu nahrává běhání po obchodech a shánění dárků. To vše je spojeno s nervozitou, zda se všechno stihne, lidé bývají nepříjemní a nevrlí. A přitom s úklidem domu bývalo spojeno i uklízení si v sobě. Advent byl v původním smyslu dobou rozjímání, zklidnění a „úklidu” naší duše - bilancováním. Dnes by nám toto čistění duše pomohlo dvojnásob. Místo toho, abychom se v předvánočním shonu na okamžik zastavili a vyčistili si hlavu, počítáme množství dárků, které ještě musíme koupit. Úklid domácnosti se všemi náležitostmi pojímáme "moderně". Místo rozjímání se rozčilujeme a honíme. 

Meditace
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Uklidněte svou mysl a relaxujte

Zkuste si adventní neděli zorganizovat jinak. Do úklidu zapojte celou rodinu, vždyť nikde není psáno, že musíte všechno dělat sami. Totéž udělejte u pečení cukroví, nakonec děti budou velmi rády, že jim dovolíte se kreativně vyřádit s kouskem těsta a budou na své, třeba nedokonalé, výtvory náležitě pyšné. A vy najednou zjistíte, že vám přeci jen nějaký volný čas zbyl, a že není potřeba se před Vánocemi uštvat. Místo pobíhání po obchodních centrech vezměte rodinu na vánoční trhy, kde budete moci nasát tu pravou adventní atmosféru, ochutnáte krajové dobroty a vánoční svařák. Zajděte si do přírody, i když u vás není po sněhu ani památky a přineste si domů větvičky, šišky a další poklady a pusťte se do tvoření vánočních dekorací. Nemusí být tak blýskavé a drahé jako z obchodu, ale budou vyrobeny s láskou a v přátelském a rodinném duchu a o to jde především.

Vánoční trhy
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Vezměte děti a rodinu na vánoční trhy

A rada na závěr: Pamatujete si z dřívějších dob na "černé hodinky"? Zkuste se na jeden večer do takové atmosféry přenést. Vypněte televizi a počítače, zhasněte světla a zapalte si svíčky. Pak si sedněte s celou rodinou a povídejte si o všem, na co myslíte, vzpomínejte na minulé časy nebo dětem vyprávějte pohádky. Uvidíte, že pro vaši duševní inventuru jste nic lepšího nemohli udělat.

Publikováno: 15. 12. 2019, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová