reklama

2. adventní neděle je bronzová

Ani jsme se nenadáli, a už je tu 2. adventní neděle. Ve městech se rozzářila vánoční výzdoba, vánoční jarmarky už týden nabízí zážitky i nevšední sortiment, děti si rozbalily svého Mikuláše, možná máte ve váze barborku a právě nastal čas na adventním věnci rozsvítit druhou svíčku. Domácnosti se rozvoněly. Je čas rozjímání, ale i nakupování. Pojďme se podívat, co nám ještě druhá adventní neděle přinesla.

i (Zdroj: Depositphotos.com)
2. adventní neděle je bronzová a nabádá k rozjímání a klidu (Zdroj: Depositphotos)

2. adventní neděle je známá jako bronzová neděle. Toto označení však s křesťanstvím nemá nic společného. Je spojeno s obchodním marketingem. Do Vánoc reálně zbývají už jen 3 týdny, a tak nákupní horečka začíná gradovat. Na nákupy začínají vyrážet dokonce i ti, co ještě před týdnem zůstali vánoční atmosférou ještě nedotčeni. Největší nákupní šílenství totiž probíhá tradičně mezi bronzovou a stříbrnou nedělí.

Nakupování dárků
Bronzová neděle občas bývá spojena s nákupní horečkou (Zdroj: Depositphotos.com)
Vánoční dekorace
Na 2. adventní neděli již má spousta hospodyněk nazdobeno a napečeno (Zdroj: Depositphotos.com)

2. adventní neděle letos připadne na 8.12.

V tento den slaví svátek Květoslava, a je to jinak zdánlivě obyčejný den. Není to však pravda, protože i kdyby v tento den nebyla adventní neděle, jde o významný křesťanský svátek. V tento den věřící slaví svátek Neposkvrněného početí Panny Marie. Jde o svátek, který oslavuje matku Ježíše Krista.

Marie matka
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie spadá také do 2. adventní neděle

Mezi bronzovou a stříbrnou nedělí má pak také svátek Lucie, k níž se váže řada pověr, ale i tradic. Po letech, kdy se na ni skoro zapomnělo, je Lucie opět oslavována, takže si o ni pojďme říci něco více.

Svátek svaté Lucie

Noc před svátkem svaté Lucie čili noc z 12. 12. na 13. 12., je prý magická. Svátek svaté Lucie je opředen tajemstvím, spoustou pověr a zvyků. Je celkem s podivem (vzhledem k tomu, jak moc hororový nádech má), že jméno Lucie je u nás velmi oblíbené.  Jméno Lucie je odvozeno z latinského slova “lux”, což znamená světlo. Svatá Lucie patří k těm nejuznávanějším světicím. Je patronkou mnoha profesí a řemesel, jako třeba kajících se nevěstek, sedláků, sklářů, sedlářů, krejčích, švadlen, tkalců, nožířů, kočích, písařů, notářů, poduškářů, pedelů i vrátných. V Anglii je pak patronkou advokátů, obchodníků, spisovatelů a služek. Spojena je však především s čistotou. Lidé se k ní modlili, když je trápili oční choroby, bolest krku, infekce, krváceli nebo měli úplavice. Lucie je ochránkyně dětí a slepců. Zobrazována je v bílém rouchu, s mečem nebo dýkou, světlem, dvojitým křížem nebo palmou, a také s volem.

Lucie noci upije
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Pranostika praví, že svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá

Kdo byla svatá Lucie?

Svatá Lucie žila ve 3. století v Syrakusách. Pocházela z dobře situované rodiny, ale svůj majetek rozdala chudým. I tato světice (podobně jako Kateřina nebo třeba Barbora) odmítla sňatek s bohatým aristokratem. Odmítla ho však velmi zvláštním způsobem. Prý proto, že její nápadník miloval její oči, tak si je vyloupla a poslala mu je. Co ale nikdo nečekal, bylo to, že se jí druhý den vrátil zrak. Její nové oči byly přitom ještě krásnější. A právě pro ně byla nakonec udána. Nejprve však byla poslána do nevěstince. Pak její zarputilost ztrestali tím, že jí po kůži lili rozžhavenou pryskyřici. A protože se své víry nechtěla vzdát, tak byla nakonec odsouzena k mučednické smrti. Byla sťata.

Svatá Lucie
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Svatá Lucie je patronkou advokátů a chrání před očními chorobami

Tradice spojené se svatou Lucií

V den svaté Lucie měly ženy zakázáno příst, drát i tkát. Dále se v tento den pořádaly průvody masek, hrály se různé divadelní hry o Lucii. Lucky také ten večer přepadaly muže v hospodě, natíraly je hořčicí a kolomazí, sypaly na ně mouku a šťouchaly je vařečkou. Lucie trestaly děti - strašily je, pokud zlobily, nebo když se nepostily. Podle juliánského kalendáře měl být na svatou Lucii již uklizený celý dům. Lucie to v tento den kontrolovala, chodila po staveních s peroutkou nebo koštětem. Jenže podle juliánského kalendáře není Lucie 13.12. tak, jak tomu máme dnes, ale až 21. 12.

Svátek Lucie
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Před mnoha lety chodila Lucie v plachetce do chalup a strašila nezbedné děti

Pranostiky spojené s Lucií

  • Říká se, že svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
  • Jaké jsou dny o svaté Lucii do Božího narození, takové jsou měsíce příštího roku.
  • Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
  • Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.

Publikováno: 8. 12. 2019, Autor: Adriana Dosedělová, Profil autora: Adriana Dosedělová