reklama

Kdo byla svatá Kateřina?

Děti si již chystají metr, aby si mohly začít odstříhávat dny do Vánoc, protože oficiálně začátek adventu tento rok spadá na 1.12. Víte však, že ještě před ním jsou tu další svátky, které se váží k adventu? Jedním z nich je svátek svaté Kateřiny, který se slaví 25.11. Víte, jakou má spojitost s adventem a jaké zvyky a tradice se v tento den dodržovaly? My to víme a rádi vám to prozradíme.

i (Zdroj: Depositphotos.com)
Připomeňme si, kdo byla svatá Kateřina a jaké zvyky se k tomuto svátku váží (Zdroj: Depositphotos)

O svaté Kateřině

Tak jako jiné svátky má i tento má náboženský podtext. Pokud tedy chceme poznat tajemství svaté Kateřiny, musíme jít hluboké minulosti. Milá Kateřina se totiž narodila někdy okolo roku 290 v egyptské Alexandrii. Byla to prý velmi krásná a moudrá křesťanka, dcera krále. Podle legendy se prý snažila přesvědčit egyptského císaře, aby se stal věřícím, což se jí však nepodařilo. Ten jí místo toho nabídl sňatek. A protože si dovolila nabídku císaře odmítnout s odůvodněním, že svůj život přislíbila Ježíši, čekal ji trest. Rozzlobený císař Kateřinu uvěznil, trápil ji hladem a myslel si, že ji dostane na kolena, ale ona se ani tehdy nezlomila. V zápalu zloby nechal pro ni vyrobit kolo s hřeby a chtěl na něm Kateřinu za trest umučit. Jenže Bůh poslal z nebes blesk a mučící kolo se rozpadlo. Císař se nenechal zastavit a nakonec tedy nechal Kateřinu prostě stít. Když se tomu tak stalo, traduje se, že prý jí při popravě netekla krev, ale mléko. Po popravě byly její ostatky uloženy v klášteře vysoko v horách nedaleko Sinaje. Prý je tam je přenesli andělé. Pravdou však je, že to byli ve skutečnosti basiliánští mniši, kteří za anděle byli označováni.

Egypt
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Kateřina se narodila v Egyptě

Svátek svaté Kateřiny

Po své smrti se Kateřina stala patronkou mladých dívek, studentů, mlynářů, ošetřovatelek, univerzit (mimo jiné i té Karlovy v Praze nebo Sorbonny v Paříži), umělců, vědců, knihtiskařů a umírajících. Byla také ochránkyně řemesel. Je jedním ze 14 světců, jež pomáhají lidem v nouzi. Jejím symbolem je kolo, na němž měla být umučena.

Karlštejn
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Sám Karel IV. měl sv. Kateřinou za svou patronku

Tradice a zvyky spojené se svatou Kateřinou

Svatá Kateřina byla v minulosti velmi uctívaná. Na oslavu svátku svaté Kateřiny si u nás potrpěl Karel IV., který Kateřině nechal na Karlštejně postavit kapli. Svatou Kateřinou oficiálně začíná předadventní čas. Bylo to rovněž časté datum svateb. V tento den lidé započínali velký předvánoční úklid (a to proto, aby do první adventní neděle bylo vše čisté a uklizené.). Pekly se perníčky. V tento den také děvečky a čeleď dostávali vyplacenou svou roční mzdu, a také se mohli vyvázat ze smlouvy nebo naopak novou smlouvu uzavřít. 

Skleněná vitráž
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Svatá Kateřina je patronkou mnoha řemesel

Svatá Kateřina byla dnem poslední zábavy

Na svatou Kateřinu probíhaly poslední tancovačky a zábavy. Veškerá organizace těchto zábav přitom byla v rukách žen a dívek, jelikož ten den platilo tzv. ženské právo. Ženy proto na tuto zábavu musely obstarat jídlo i pití a rovněž platily za hudbu muzikantům. Za odměnu si mohly objednat taneční sólo a také si samy mohly vybírat, s kým budou tančit. V ten večer zvaly muže na pálenku a dávaly jim i drobné dárky. Pánové si mohli vybírat pouze jednou o půlnoci ve formě pánské volenky. Kateřinská zábava se obvykle konala až do svítání. 26.11. nastal čas předadventní, čili čas pokory, skromnosti a rozjímání.

Lidové tance
i (Zdroj: Depositphotos.com)
V den svátku sv. Kateřiny se pořádaly bály

Zavedená pravidla

Vzhledem k tomu, že svatá Kateřina měla být umučena mučícím kolem, nesmělo se 25.11. po celý den pracovat s ničím, co mělo kolo. Zakázaná tak byla práce nejen s trakařem, vozem a povozem, ale i s kolovratem. Povolena dokonce nebyla ani práce ve mlýně. Po svaté Kateřině pak začalo období tzv. přástek, kdy lidé na kolovratech začali zpracovávat len.

Adventní čas
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Dnem svátku Kateřiny začíná adventní čas

Tajemná svatá Kateřina

Podle pověstí se na svatou Kateřinu otevírá temné období, jež je spojeno s výrazně prodlouženou nocí a sílícími čarodějnými silami. Lidé se před nimi chránili tím, že česnekem nad dveře malovali kříž. Pro posílení ochrany před temnými silami se česnek přidával i do pokrmů.

Temná noc
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Ke dni svátku svaté Kateřiny se váže několik pověr

Pranostiky, které se váží k tomuto dni

 • Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu.
 • Kateřina na ledě, Vánoce na blátě.
 • Když Kateřina po ledě chodívá, Eva potom blátem oplývá.
 • Svatá Kateřina chodívá ráda bíle přioděna.
 • Svatá Kateřina má pěkné jméno, ale chladné věno.
 • Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima.
 • Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína.
 • Svatá Kateřina peklo zamyká, nebe odmyká.
 • Ať Kateřiny nebo Ondřeje, když mrzne, teplá chalupa jen zahřeje.
 • Svatá Kateřina zakazuje pod smíchem a svatý Ondřej pod hříchem.
 • Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po vodě.
Pranostika
i (Zdroj: Depositphotos.com)
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu

Publikováno: 25. 11. 2019, Autor: Adriana Dosedělová, Profil autora: Adriana Dosedělová