reklama

Proč potřebujeme znát techniku nátěru?

Natřít skříňku po babičce se jeví jako jednoduchá a celkem zábavná činnost. Ale víte něco o technice nátěru? Není to jen o tom vzít do ruky štětec a barvu a natírat. Seznámit se trochu blíže s technikou nátěru není vůbec na škodu.

Techniku nátěru zvolíme podle materiálu a natírací hmoty (Zdroj: Depositphotos)

Co to je technika nátěru

Pod pojmem technika nátěru si můžeme představit způsob, kterým provádíme nátěry různých materiálů pomocí mnoha pomůcek a také výběr té správné nátěrové hmoty. Víme, že každý materiál má svá specifika co do výběru nátěrové hmoty a že dřevo nebudeme natírat emailem a kov lazurou. Technika nátěru ještě spočívá ve zvolení pomůcek, kterými budeme natírat a způsobu provedení.

Nátěr povrchu
Natírání štětcem vyžaduje trochu zručnosti (Zdroj: Depositphotos.com)

Způsoby nanášení nátěrových hmot

  • Natírání  - štětcem nebo válečkem
  • Máčení 
  • Polévání 
  • Bubnování
  • Navalování 
  • Stříkání  - pneumatické, vysokotlaké, elektrostatické a nástřik teplé hmoty
  • Elektrochemické nanášení 
  • Clonování
  • Elektrostatické nanášení práškových hmot
  • Fluidní nanášení práškových hmot
Nátěr dřeva
Dřevo je nejefektivněji natřeno štětcem (Zdroj: Depositphotos.com)

V domácích podmínkách je nejrozšířenější technikou nátěru nanášení nátěrových hmot štětcem, větší plochy potom nastříkáme pomocí stříkací pistole nebo barvou ve spreji. Pomocí štětce provádíme zejména nátěr nábytku a dřeva celkově, nátěr podkladové hmoty, obnovovaný nátěr a nátěr příliš členitých míst. Nedochází tak k vysoké spotřebě barvy a ředidla, čímž se snižují náklady při pořizování nátěrové hmoty. Také máme jistotu dokonalého pokrytí celého povrchu a přilnutí nátěrové hmoty. Naopak způsob natírání štětcem je pomalý a vyžaduje alespoň částečné znalosti techniky nátěru.

Nanášení barvy štětcem
Techniku natírání štětcem si brzy osvojí každý (Zdroj: Depositphotos.com)

Podobně lze využít techniku válečkováním, která je doporučena zejména na větší a hladké plochy (stěny místností, garážová vrata nebo ploty). Tato metoda je rovněž šetrná ke spotřebě nátěrové hmoty, avšak dochází k jemnému rozptylu nanášené barvy do okolí. Ideální je spolu s válečkem používat odkapávací mřížku, která eliminuje přebytečnou barvu. 

Nátěr válečkem
Stěny místností vymalujeme válečkem (Zdroj: Depositphotos.com)

Technika stříkání - nátěrová hmota je ze stříkacího zařízení rozprašována na předmět, kde se spojí v souvislý film a pokryje rovnoměrně celý povrch. Tato technika je rychlá, efektivní, téměř bez námahy a úsporná na čas i schnutí nátěrové hmoty. Nevýhodou je vysoká spotřeba barvy (spotřebuje se o 20 - 80 % více nátěrové hmoty).

Sprejování
Nástřik sprejem využívají tvůrci graffiti (Zdroj: Depositphotos.com)

Ostatní techniky je možné využívat spíše v průmyslové výrobě. Technika máčení např. spočívá v namočení daného předmětu do barvící lázně, technika clonování pak využívá tryskovou barvící clonu, kterou barvený předmět prochází. Technikou navalování se nátěrová hmota navaluje na povrch předmětu pomocí nanášecích válců.

Nástřik
Stříkací pistole se využívají třeba při karosářství (Zdroj: Depositphotos.com)

Kromě těchto technik nátěrů pak existují ještě speciální techniky, a sem můžeme zařadit třeba fládrování, tupování, šumrování, nanášení barev pomocí šablon, mramorování a krakelování, kartáčování nebo ozdobné techniky. Všechny tyto způsoby můžeme vyzkoušet i doma, avšak musíme mít jisté znalosti. K technice fládrování nebo krakelování potřebujeme také speciální barvu určenou přímo na tento způsob nanášení nátěrových hmot. Technika tupování či kartáčování vyžaduje mít speciální pomůcky, bez kterých danou techniku nezvládneme.

Krakelování
Krakelování je speciální technika nátěrů za pomoci speciální barvy (Zdroj: Depositphotos.com)

Při běžné technice nátěrů pomocí štětce, válečku nebo stříkacího zařízení dbáme především na okolí, které by mohlo být nanášenou hmotou znečištěno. Proto pokaždé, když pracujeme s nátěrovou barvou, zakrýváme nejbližší okolí plachtou, novinami nebo starým ubrusem, aby nedošlo k pokapání barvou. Pokud používáme syntetické barvy, dbáme na důkladné větrání prostoru, nelze-li předměty natírat venku. Při práci používáme ochranné pomůcky, ochranný oděv, nejíme a nekouříme. Po skončení práce s natíráním musíme dát dostatečný čas schnutí nátěru. Někdy je to několik minut, ale celkové schnutí barvy může trvat i 48 hodin. Vždy dbáme na to, abychom použili správnou nátěrovou techniku a také správnou nátěrovou hmotu. Řídíme se pokyny výrobce - ty jsou uvedeny na etiketě každé nátěrové hmoty, kterou používáme.

Natírání kovu
Na kov můžeme zvolit štětec a odpovídající barvu na kovy (Zdroj: Depositphotos.com)

Nezoufejte, pokud zvolíte klasickou techniku nátěru pomocí štětce a výsledek bude poněkud rozpačitý. Většinou si ten správný "grif" získáte při řádném zacvičení se a proto, pokud nemáte jistotu v ruce, naučte se natírat nejprve na rovných dřevěných plochách a až poté natírejte členité předměty i z jiných materiálů.

Válečkování
Kovové plochy můžeme natírat válečkem (Zdroj: Depositphotos.com)

Publikováno: 5. 11. 2019, Autor: Martina Pilzová, Profil autora: Martina Pilzová